Få hvileplasser gir kjøretidsbrudd

Mangel på hvileplasser er hyppigste årsak til brudd på kjøre- og hviletidsreglene. Det mener mange yrkessjåfører ifølge en undersøkelse Høgskolen i Harstad har gjennomført.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesens «Veien og vi» omtaler undersøkelsen i desemberutgaven.

Sekstisju prosent av 228 sjåfører som deltok i undersøkelsen sier de har brutt reglene for kjøre- og hviletid, men at det skjer sjelden. Som årsak oppgir sjåførene mangel på hvileplasser som viktigste grunn, men også det å holde tidsfrister, å komme tidligere hjem, kompliserte regler og innviklede digitale fartsskrivere bidrar til regelbruddene.

Ønsker større fleksibilitet

80 prosent av yrkessjåførene mener reglene om kjøre og hviletid har betydning for trafikksikkerheten. Samtidig sier en av fire lastebilsjåfører at kjøre- og hviletidsbestemmelsene bidrar til stress i arbeidet.

64 prosent av de spurte sjåførene mener reguleringene av kjøre- og hviletiden er for lite fleksibel. De ønsker seg mer fleksibilitet når det gjelder daglig kjøretid og pauser i kjøringen.

Reglene for kompliserte

Undersøkelsen ble gjennomført i oktober. Forfatterne, forskerne Harald Bergland og Thomas Gressnes, mener undersøkelsen støttet konklusjonene i flere lignende studier tidligere.

Samlet sett mener et betydelig flertall i lastebilbransjen at kjøre- og hviletidsreglene begrenser sjåførenes frihet og handlingsrom i den grad at det kan vanskeliggjøre utførelsen av transportoppdrag. Reguleringen kan påvirke kjøreadferd og hvileløsninger i negativ retning, mener mange sjåfører.

Sjåførenes innflytelse svekket

Myndighetene bør ta hensyn til dette når kjøre- og hviletidsreglene skal evalueres og forbedres, mener bransjen.

- Undersøkelsen er interessant, og viser at sjåførenes innflytelse over tidsstyring i egen hverdag har blitt svekket, sier Svein Furøy - forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet (YTF). - Denne undersøkelsen skal vi ta med oss videre i vårt politiske arbeid, lover han.