Se hele kartet nederst i saken.
Se hele kartet nederst i saken.

EU vil revolusjonere europeisk transport

23,2 milliarder euro skal de neste sju årene brukes på å utbedre Europas viktigste transportkorridorer.

Publisert Sist oppdatert

Vedtaket som ble gjort i EU-parlamentet denne uken, tar sikte på å utbedre ni internasjonale transportkorridorer på kryss og tvers av Europa. Rutenettet kalles for TEN-T (Trans-European Transport Network).

En av korridorene går fra Skandinavia, med Oslo og Finlands russiske grense som endestasjoner, ned gjennom Tyskland, Østerrike og Italia helt til Sicilia. Dette kalles den Skandinvisk-middelhavske-korridor.

Totalbudsjettet er på 29,3 milliarder euro over sju år, og er en kraftig økning fra forrige periode. 23,2 milliarder er øremerket transportsektoren for å fjerne flaskehalser, bedre grensekryssinger, forenkle bytte av transportmidler samt å minske miljøbelastningen.

5,12 milliarder er satt av til å modernisere energiinfrastrukturen, mens en milliard er satt av til å stimulere utbygging av bredbåndnett og digitale tjenester.

- Bevilgningene vil hjelpe til med å utvikle bærekraftige jernbaner og «motorveier på havet», i tillegg til å bedre interoperabilitet i en tid der infrastrukturen forfaller, sier Ines Ayala Sender som har vært med på å utvikle forslaget. Hun sender nå utfordringen videre til de nasjonale myndighetene som nå må følge opp.

EU-kommisæren for transport, Siim Kallas, mener at midlene kommer til å forvandle «lappeteppet av europeiske veier, jernbaner, flyplasser og kanaler til et forent transeuropeisk transportnettverk».

Budsjettet gjelder for årene 2014 til 2020, men arbeidet med å utviklet TEN-T-nettet er planlagt å pågå til 2030.

Det er forventet at milliardene fra EU følges opp av kraftige bevilgninger fra de landene som mottar pengene, siden EU-midlene på langt nær er nok til å gjennomføre planene. 11,3 milliarder euro av budsjettet er avsatt til EUs fattigste land, nemlig de østeuropeiske landene samt Portugal og Hellas.

Slik ser kartet over de europeiske transportkorridorene ut: