Lågen Bru med Kvam i bakgrunnen.
Lågen Bru med Kvam i bakgrunnen.

E6 i Gudbrandsdalen sprekker med én milliard

Utbyggingen av E6 mellom Frya og Sjoa blir én milliard kroner dyrere enn først antatt.

Publisert Sist oppdatert

- Årsaken er sammensatt. Siste kontrakt som ble inngått, Vinstra-Sjoa, ble 30 prosent dyrere enn beregnet og endte på 1,59 milliarder. Mye fordi entreprenørmarkedet er under press for tida. Det er mer enn nok å gjøre - og firmaene kan velge og vrake i oppdrag - med priser deretter, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Øyvind Moshagen til gd.no.

Implenia og K.A. Aurstad som fikk kontrakten for strekningen mellom Vinstra og Sjoa

Det var arbeidsfellesskapet , som består av vei, tunnel og flere konstruksjoner. De er godt i gang med arbeidet.

Gd.no spør Moshagen om ikke veimyndighetene burde forutsett at entreprenørmarkedet har mye å gjøre i Norge for tiden. Svaret lyder:

- Nei, det er vanskelig, om ikke umulig. Markedet har vært påpekt som et stort usikkerhetsmoment hele tiden. Jeg mener vi har hatt fornuftige kalkyler hele veien, det viser ikke minst anbudet på Frya-Vinstra der vi traff veldig godt. Men i det siste har markedet utviklet seg mye raskere enn antatt, og vi var sånn sett uheldige og traff en «topp». Det fordyrer. I tillegg kommer noe som vi betegner som «ytre faktorer». Flom og nedbør er eksempel på en slik faktor i Gudbrandsdalen, der det er kommet nye krav som gjelder for hele strekningen.