E18-kontrakt til NCC

Skal bygge ny E18 mellom Ski og Hobøl.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen har tildelt NCC Construction kontrakt på bygging av ny parsell på E18 i Østfold og Akershus, mellom Hobøl og Ski kommune. Entreprisen E18 Knapstad-Retvet består av blant annet 6,25 km 4-felts motorvei. Kontrakten er på 836 millioner kroner.

- Entreprisen er omfattende og grunnforholdene er stedvis kompliserte, med tre kvikkleiresoner. Både størrelsen og kompleksiteten passer godt for vår organisasjon. Med denne entreprisen vil vi ha tre E18 prosjekter løpende samtidig, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction.

Det skal også bygges 10 broer og betongkonstruksjoner. 800 meter av fylkesvei 120 skal utbedres og det skal utføres, ulike tiltak på sideveier og vann- og avløpsanlegg for Hobøl kommune.

- Dette prosjektet utgjør en ytterligere styrking av NCCs posisjon på store infrastrukturprosjekter rundt Oslofjorden. Fra før er NCC Construction hovedentreprenør på prosjekter på E18 i både Østfold og Vestfold, Riksveg 4 og på jernbanestrekningen Larvik-Porsgrunn, sier distriktssjef Marianne Brudevold Eek i NCC Construction.

I prosjektet vil NCC trekke inn ressurser fra sitt søsterselskap i Sverige og ha mulighet til å samarbeide med heleide datterselskaper.

Prosjektet starter i januar og frist for ferdigstillelse er september 2016.