Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Bygger nye Ulriken tunnel med TBM

Skanska og Strabag er utvalgt av Jernbaneverket til å drive tunnelen. - Dette markerer starten på en ny tid i jernbanebyggingen i Norge, sier assisterende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås.

Publisert Sist oppdatert

Et arbeidsfellesskap mellom Skanska Norge AS og østerrikske Strabag AG er innstilt til hovedkontrakten på et av de største byggeprosjektene på Vestlandet.

Nye Ulriken tunnel blir den første jernbanetunnelen i Norge som skal drives med tunnelboremaskin.

Verdi 1,3 milliarder kroner

Kontrakten har en verdi på 1,3 milliarder kroner, og tunnelboremaskinen som skal benyttes vil ha en diameter på 9,3 meter. Dette er den største TBM-maskinen som hittil har vært benyttet til en samferdselstunnel i Norge.

Jernbaneverket valgte ved utlysningen av kontrakten en utradisjonell modell der entreprenørene fikk velge om man ønsket å drive ut den 7,8 km lange tunnelen i Bergen ved hjelp av tradisjonell sprengning eller bruk av tunnelboremaskin (TBM). Det er første gang Jernbaneverket har latt det være opp til markedet å velge drivemetode, og det har vært knyttet stor spenning til hvilken metode som ville komme best ut.

11 tilbud

Interessen for kontrakten har vært stor og man fikk inn hele 11 tilbud.  Flere av entreprenørene ga også tilbud på begge drivemetoder. Jernbaneverket er meget godt fornøyd både med konkurransen og med JV Skanska Strabag sitt tilbud som pekte seg ut som det helt klart gunstigste. 

- Det er interessant for oss å konstatere at det er tunnelboremaskin som kommer best ut i konkurransen, sier assisterende jernbanedirektør Gunnar Løvås.

- Dette tyder på at vi har valgt rett strategi for Follobanen som også skal drives med TBM. 

Signering 7. mai

Man må tilbake til 80-tallet for å finne tidligere erfaringer med tunneldrift med TBM innen samferdsel da tre veitunneler ble bygget ved hjelp av denne metoden. To av disse tunnelene ligger nettopp i Bergen, og den siste av dem sto ferdig for 25 år siden.   
Nye Ulriken tunnel vil bedre kapasiteten både for gods- og persontrafikken, samt øke sikkerheten ved at det blir rømningstunneler mellom ny og eksisterende tunnel. 
Kontrakten kan formelt undertegnes når klagefristen på 10 dager er utløpt. Kontraktsigneringen er planlagt å foregå den 7. mai i Bergen.