Ove Glomsaker fra TT Anlegg AS, konserndirektør Tom Nysted i Agder Energi og Odd Arne Harstveit i Skanska signerte onsdag 27. august kontrakten på Kraftsenteret på Kjøita i Kristiansand.
Ove Glomsaker fra TT Anlegg AS, konserndirektør Tom Nysted i Agder Energi og Odd Arne Harstveit i Skanska signerte onsdag 27. august kontrakten på Kraftsenteret på Kjøita i Kristiansand.

Bygger damanlegg med asfaltkjerner

Skanska skal i arbeidsfellesskap med TT Anlegg bygge to nye fyllingsdammer for Agder Energi. Prislapp: Ca. 620 mill. kroner.  

Publisert Sist oppdatert

Prosjektet befinner seg i Åseral kommune i Vest-Agder, og det består av bygging av to nye fyllingsdammer; dam Skjerkevatn og dam Heddersvika. Dam Skjerkevatn er en gammel betongdam som delvis skal rives og bygges inn som fyllingsdam, mens dam Heddersvika er en helt ny fyllingsdam.

Uvanlig fyllmasse

De to dammene vil til sammen bestå av 1,1 mill. m 3 fylling. Det spesielle med dette prosjektet er at dammene skal bygges med en asfaltkjerne. I Norge er det tradisjonelt blitt brukt morenemasser til tetting av fyllingsdammer, men siden dette materialet ikke finnes i nærområdet har man valgt å bruke asfalt.

- Vi er svært glad for å få lov til å gjennomføre et av de største oppdragene innen dambygging i senere tid. Vi har med oss en svært kompetent samarbeidspartner i TT Anlegg. Dette er en stor lokal anleggsentreprenør som utfyller oss godt i forhold til kompetansen prosjektet krever. De har også en maskinpark som passer godt til dette prosjektet, forteller Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for anleggsvirksomheten i Skanska Norge.

50/50-arbeidsfellesskap

- Dette er et stort og viktig prosjekt for Agder Energi. Den totale investeringen vår er på ca. 620 mill. kroner, og vi er godt fornøyd med å ha signert kontrakt på anleggsentreprisen som utgjør en betydelig del av investeringen. Vi ser frem til et godt samarbeid med Skanska og TT Anlegg, sier Tom Nysted, konsernsjef i Agder Energi.

Skanska og TT Anlegg gjennomfører prosjektet i et 50/50-arbeidsfellesskap. Byggestart er høsten 2014 og prosjektet skal være ferdigstilt høsten 2018.