Illustrasjon over hvordan ei bru over Randsfjorden ved Bjoneroa kan se ut.

Bru over Randsfjorden

Den frivillige organisasjonen Forum Bjoneroa i Gran kommune har fått utarbeidet en mulighetsanalyse for bru over Randsfjorden. Pris for bru og oppgradering av veinett: 1,4 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 10 år siden.

Selve brua vil anslagsvis koste 700 mill. kroner å sette opp. Halvparten av dette skal finansieres med bompenger, og halvparten med statlige penger.

Fordelene med brua er ifølge Forum Bjoneroa:
1
. Betydelig avstandsreduksjon i øst-vest-forbindelsen Roa-Fagernes.
2. Redusert klatrebehov for tungtrafikk.
3. Utslippsreduksjon på grunn av kortere og flatere trasè.
4. Større trafikkandel vil kunne gjøre seg nytte av ny Rv 4 fra Roa til Jaren.
5. Større trafikkandel vil kunne gjøre seg nytte av ny E16 gjennom Bagn til Bjørgo.
6. Avlasting for trafikk til/fra Oslo/Akershus og Østfold.
7. En svært attraktiv alternativ rute fra Sverige, utenom Oslo, til Vestlandet.
8. En svært attraktiv snarvei til Gardermoen for næringsliv og turisme i Valdres.

Mulighetsanalysen er utarbeidet for å skape en debatt om mulighetene for å erstatte ferga over Randsfjorden med ei bru.

Powered by Labrador CMS