Denne utenlandske trekkbilen ble stoppet 22. mai på Jessheim trafikkstasjon ved E6 nord for Oslo. Den var på sin femte innenlandstur.
Denne utenlandske trekkbilen ble stoppet 22. mai på Jessheim trafikkstasjon ved E6 nord for Oslo. Den var på sin femte innenlandstur.

Blomquist-selskap anmeldes for ulovlig kabotasje

En trekkbil fra svenske Bess Transport AB ble kontrollert av Statens vegvesen på Jessheim trafikkstasjon. Den var på sin åttende dag og femte innenlandstur i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Hendelsen skjedde 22. mai 2014.

- Kjøre- og hviletiden stemte ikke med fraktpapirene sjåføren først viste oss. Men etter hvert fikk vi papirer på fem turer i Norge i løpet av åtte dager, sier inspektør Bjørn Uno Rogneby i Statens vegvesen.

Bess Transport er en del av den norske Blomquist-gruppen. Det er også befrakteren, Jørgensen AS.

AT.no tok kontakt med en innenlands befrakter hos Jørgensen AS for å få dennes versjon og syn på denne saken, der de brukte en utenlands bil på en innenlands tur nummer fem. Vi ble bedt om å ta kontakt med ledelsen.

Daglig leder Jens Petter Blomquist svarte følgende i en e-post:

«Jeg kan bekrefte at BESS AB sin bil er stoppet for ulovlig kabotasje. Bilen var på dette tidspunkt disponert av Jørgensen sin avdeling i Bamble. Den 20/5 var bilen tom i Vestfold etter 3 lovlige kabotasjeturer og 6 dager i Norge, og det ble da tatt en fatalt dårlig avgjørelse. Bilen ble sendt på en rundur til Trøndelag (lass no 4 og 5, samt dag 7 og 8).»

«Menneskelig svikt»

Blomquist fortsetter:

«Jeg kan langt på vei frifinne transportøren BESS og sjåføren. Bilen kjører fast i skandinavisk transport (grenseoverskridende) for Jørgensen AS, og disponering av bilen på disse 5 lassene innlands var noe som aldri skulle skjedd. Vi har gått gjennom våre interne rutiner for å unngå at dette skjer igjen. Vi har også gjort en intern granskning av disponeringen av disse svenske bilene og definitivt konkludert med at dette er et unntak. Det har skjedd det som kan kalles en «menneskelig svikt» i en hektisk hverdag.»

Det er dermed Jørgensen AS som har ansvaret, ifølge den daglige lederen. Det er likevel bare Bess Transport AB som blir politianmeldt for ulovlig kabotasje av Statens vegvesen.