Christian Holm, selger for Anlegg&Transport, får en helsesjekk hos sykepleier Bengt Lidfors på Yrkestrafikkforbundets stand under Transportmessa 2014.
Christian Holm, selger for Anlegg&Transport, får en helsesjekk hos sykepleier Bengt Lidfors på Yrkestrafikkforbundets stand under Transportmessa 2014.

Bli med på gratis livsstilskurs

Se om du er kvalifisert til å bli med i et prosjekt som kan forebygge hjerte- og karsykdom.

Publisert Sist oppdatert

Røyker/snuser du?
Er du overvektig?
Er du lite fysisk aktiv?
Har du diabetes eller høyt blodsukker?
Har du høyt blodtrykk?
Har du høyt kolesterol?
Har du hjerte- og karsykdom i nær familie?

Dersom du svarer ja på ett eller flere av spørsmålene ovenfor, og er mellom 35 og 67 år, kan «Hjerteløftet» være et aktuelt prosjekt for deg.

Hjerteløftet er et forebyggingsprosjekt med mål om å redusere forekomst av hjerte- og karsykdommer. Som et ledd i prosjektet tilbyr Feiringklinikken i Akershus, på oppdrag fra Helsedirektoratet, et livsstilskurs for å forebygge hjerte- og karsykdom.

Hensikten med prosjektet

Hensikten med prosjektet er å se om et femdagers livsstilskurs på Feiringklinikken, kombinert med målrettet lokal oppfølging i 3 år, kan bidra til å opprettholde sunne levevaner og på sikt redusere faren for hjerte- og karsykdom.

Sykepleier Bengt Lidfors var på Transportmessa 2014 i begynnelsen av september for å verve deltakere til prosjektet. Han sjekket blodtrykk, blodsukker, kolesterol og ga livsstilsråd til et 30-talls messebesøkende og informerte om muligheten til å bli med i prosjektet.

- Kan man svare ja på ett eller flere av spørsmålene (se over red.anm.), er mellom 35 og 67 år og ikke har hatt hjerte- eller karsykdom, kan man søke fastlegen om deltagelse i prosjektet. Det er viktig å understreke at man ikke kan ha hatt hjerte- og karsykdom, men være i en risikogruppe for å få det. Da kan vi få prøvd ut om vår modell gir bedre resultat enn måtene dagens offentlige helsevesen forebygger hjerte- og karsykdom, sier han.

Deltagerne får reise, kost og losji dekket, uansett hvor i Norge de bor, for å være med på femdagerskurset. I tillegg er det grunnlag for sykemelding.

Deltagerne deles i to grupper

Deltagerne i prosjektet vil tilfeldig bli delt i to grupper. Halvparten av deltagerne utgjør  kontrollgruppen. Den andre halvpart utgjør « intervensjonsgruppen». Begge gruppene blir kontrollert ved påmelding til kurset og blir sjekket igjen etter tre år for å se utviklingen.

Det er løpende påmelding og kurs frem til desember 2015. Prosjektet trenger flere deltagere. Feiringklinikken skal gi tilbakemelding med resultater fra Hjerteløftet til Helsedirektoratet i 2019.

Viser det seg at Hjerteløft-prosjektet gir bedre resultat enn dagens metoder, kan myndighetene vurdere om dette skal innføres ved frisklivssentraler og legesentre i alle landets kommuner.