Vind kan være en utfordring for byggegjerder, men OSN Anleggsikring har en løsning for dette.
Vind kan være en utfordring for byggegjerder, men OSN Anleggsikring har en løsning for dette.

Beregner farlig vind

OSN Anleggsikring tar vindsikring på bygge- og anleggsplass et skritt videre.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet kan benytte en vindkalkulator for å finne ut hvor sterk vind gjerdene tåler før gjerdelinjen blir ustabil og velter.

Vind kan være en utfordring for byggegjerder, og det er ofte vanskelig å vite hvor mye vind gjerdelinjen tåler.

OSN Anleggsikring kan med hjelp av en vindkalkulator beregne hvor mange sekundmeter de ulike byggegjerdene tåler. Faktorer som gjerdetype, støttestag og mengde motvekt legges inn i regnestykket. Kalkulasjonen gir en indikasjon på vindstyrken gjerdelinjen tåler, både fra utsiden og innsiden av gjerdet. Dette gir nyttig HMS-dokumentasjon og er en rettesnor for å velge riktig sikringstiltak.