Dagens fylkesvei 78 har dårlig standard, med smal vei, mange svinger og dårlig bæreevne. Ny vei skal bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten. Prosjektet strekker seg fra Halsøya i øst til Leirosen i vest.
Dagens fylkesvei 78 har dårlig standard, med smal vei, mange svinger og dårlig bæreevne. Ny vei skal bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten. Prosjektet strekker seg fra Halsøya i øst til Leirosen i vest.

Ber om nye elektrotilbud på fv. 78

Etter konkursen i KB Elektrotech AS får de øvrige fem tilbyderne anledning til å regne på arbeidene som gjenstår.

Publisert Sist oppdatert
Det ble full stans i elektroarbeidene

 på fylkesvei 78 i Nordland da det danske firmaet KB Elektrotech AS leverte en såkalt rekonstruksjonsbegjæring i midten av oktober.

Firmaet var i gang med de to minste tunnelene på henholdsvis 200 og 710 meter, men hadde ikke startet på den 10,7 km lange Toventunnelen.

Nå henvender Statens vegvesen seg til de andre som leverte tilbud da jobben ble lyst ut.

- Vi benytter oss av de mulighetene som ligger i anskaffelsesreglene til å få satt på nye krefter, sier prosjektleder Steinar Livik.

- Vi håper vi har en avtale i havn før jul, og at arbeidene kan starte igjen like over nyttår.

Hele fylkesvei 78-prosjektet skal etter planen stå ferdig høsten 2014.