Bedre for NCC

Driftsresultatet for NCC gikk fra - 50 millioner i fjor til et overskudd på 68 millioner i andre kvartal i år.

Publisert Sist oppdatert

 

Dette skyldes resultatforbedringer i NCC Construction Norway og høy produksjon i NCC Roads, opplyser selskapet i en pressemelding. Omsetningen endte på 2093 millioner kroner mot 2209 millioner samme periode i fjor.

Samlet ordrereserve og ordreinngang reduseres, sammenlignet med andre kvartal i fjor. Ordrereserven per 30. juni var 7871 millioner kroner mot 8165 millioner i fjor og ordreinngangen i andre kvartal var 1715 millioner kroner mot 2752 i 2013.

NCC Construction Norways omsetning i andre kvartal endte på 1440 millioner (1579 i fjor) og resultatet ble 22 millioner (-100). Fjorårets lave resultat skyldes at det i andre kvartal 2013 ble foretatt prosjektnedskrivninger på et antall prosjekter i Oslo-området, på til sammen 132 millioner kroner.

Øvrige nøkkeltall er lavere enn fjoråret, med ordreinngang på 927 millioner (1784) og ordrereserven per 30. juni var 5762 millioner (6492).

- Resultatforbedringen skyldes god drift og effekt av organisatoriske og strategiske tiltak som er gjennomført siste tolv måneder. Tiltakene har gradvis bidratt til å styrke lønnsomheten innen bygg. Fremtidige tiltak vil ha fokus på økt lønnsomhet og styrket konkurransekraft i både bygg og anlegg, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway.

Fra og med 1. juli har NCC Construction redusert antall byggregioner fra to til en. Strukturen med distriktskontor opprettholdes. Den nye byggregionen ledes av regiondirektør Thomas Re Johnsen.

Høy asfaltproduksjon NCC Roads har hatt en god start på asfaltsesongen, med høy produksjon. Selskapet opplever også jevn og god produksjon av steinmaterialer.

Innen veiservice har det vært normalt høy aktivitet i vårmånedene.