AF Gruppen er i dytten

I løpet av våren er AF Gruppen tildelt kontrakter verdt nær 3 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

Kontraktene er fordelt slik:
- Smådøla i Lom, ca. 90 mill. kroner.
- Grunnarbeid Pir Nord på Gardermoen, ca. 325 mill. kroner.
- Pir Nord, masseflytting og banearealer, ca. 175 mill. kroner.
- Nyhamna Expansion Project for A/S Norske Shell på Aukra, ca. 750 mill. kroner.
- Tidenes veikontrakt, E6 Vinstra-Frya 18 km ny E6, ca. 1500 mill. kroner.

I tillegg ligger AF Anlegg lavest på andre del av Solbakktunnelen, Ryfast med ca. 1200 mill. kroner.

Bildet av dozeren, Cat D11R, er tatt mandag 17. juni på Vinstra-Frya. Maskinføreren er Johan Rognerud.