Kontrollingeniør Svein Ove Trandal (t.v.) og byggeleder Tor Inge Unheim er godt fornøyd med konkurransen om oppdraget.
Kontrollingeniør Svein Ove Trandal (t.v.) og byggeleder Tor Inge Unheim er godt fornøyd med konkurransen om oppdraget.

AF Busengdal/Nærum lavest på E136-prosjekt

Fire entreprenører har levert tilbud på bygging av veier på Vikebukt og Remmem i forbindelse med bygging av E136 Tresfjordbrua.

Publisert Sist oppdatert
- Vi er godt fornøyd med konkurransen om oppdraget, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen.
 
Nå skal Statens vegvesen sjekke om tilbyderne er kvalifisert for oppgaven og kontrollregne tilbudene. Planen er å inngå kontrakt med entreprenør i begynnelsen av mai og at anleggsarbeidet skal starte i slutten av mai. Alt arbeid på veiene skal være ferdig sommeren 2015.
 

Disse har levert tilbud 

 
AF Busengdal/Nærum67 347 886,95 kr
Hole Maskiner AS77 472 729 kr
Vatn Maskinstasjon AS80 891 824,09 kr
M3 Anlegg         87 912 080,12 kr

Dette inneholder kontrakten

Vikebukt:  500 meter ny europavei, 1100 meter sideveier og 600 meter gang- og sykkelvei. Fotgjengerundergangen på Vikebukt skal utvides og det skal bygges en kjøreundergang for den gamle E136-en mot Tresfjord. Gangbru over Vikeelva, en gangveiundergang ved Vikeelva og to busslommer er også en del av kontrakten.

Remmem:  Rundkjøring og ca. 300 meter ny europavei, 300 meter sidevei og 200 meter gangvei. Det skal også bygges en gangveiundergang under E39.

Gangvei Krogset-Helset:  Ca. 830 meter gangvei og to busslommer.

Bomstasjoner:  AutoPASS-punkt i Vikebukt, på Skjeggstad og Skorgen.