Prisen på kull har falt, og det får alvorlige konsekvenser for kullindustrien på Svalbard.
Prisen på kull har falt, og det får alvorlige konsekvenser for kullindustrien på Svalbard.

100 ansatte i fare hos Store Norske

Fall i kullprisene gjør at Store Norske må justere driften. Det kan gi bemanningsreduksjoner på rundt 100 ansatte.

Publisert Sist oppdatert

Kullprisene har falt verden over og markedsutsiktene ser heller ikke lyse ut. Det skaper en alvorlig situasjon for Store norske.

Tre driftsalternativer vurdert

Selskapet har derfor gått grundig igjennom tre ulike driftsalternativer med sikte på å kunne ta ut det kullet som er lettest tilgjengelig med et minimum av kostnader og som kan sikre fortsatt drift, skriver selskapet i en pressemelding.

Det anbefales oppfaring og produksjon i panelene D10 og I1 i Svea Nord og B4 i Lunckefjell. Foreløpig er det forutsatt normal drift i Gruve 7, blant annet på grunn av de forpliktelsene Store Norske har til kulleveranser til energiverket i Longyearbyen. I prosessen videre gjøres det en isolert vurdering av lønnsomheten i Gruve 7.

‐ Forslaget til driftsopplegg innebærer store kostnadskutt og bemanningsreduksjoner i størrelsesorden 100 ansatte. Hele organisasjonen vil bli berørt, opplyser adm. direktør Per Andersson i Store Norske.

Det siste året har kullprisene ligget 10 dollar er tonn lavere enn det Store Norske trenger for å gå i null. 

Diskusjoner med bank og eier

Med sine 320 ansatte er Store Norske den største hjørnesteinsbedriften på Svalbard.

‐ Det anbefalte driftsopplegget ble drøftet med de tillitsvalgte i selskapet i dag. Forslaget skal behandles i et ekstraordinært styremøte mandag 24. november. Dette skal danne fundamentet for videre diskusjoner med bank og eier for å finne finansieringsløsninger som vi er helt avhengige av, sier Andersson. 

Store norske er eid av Nærings- og handelsdepartementet.