- Omlasting dyrere enn vektgebyret

Denne omlastingen ble foretatt på Sokn kontrollstasjon ved E39 i Rogaland.

Publisert Sist oppdatert

Totalt ble 58 tunge kjøretøy kontrollert av Statens vegvesens kontrollører ved på Sokn mandag 13. januar.

Av de 18 som ble kontrollveid var det overlast på to kjøretøy og det ble ilagt vektgebyr. Lasten måtte omlastes før videre kjøring.

- Ved overlast er nok kostnaden på omlasting i mange tilfeller større en selve vektgebyret for transportørene, sier kontrolleder Arnstein Stangeland.

Bruksforbud og mangellapper

Ett kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av for dårlig lastsikring, lasten måtte sikres forskriftsmessig før videre kjøring.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket feil på to kjøretøy, og det ble gitt kontrollseddel/mangellapp med frist for reparasjon.