Østeuropeiske transportører kan fortsatt frakte varer så billig de bare vil.
Østeuropeiske transportører kan fortsatt frakte varer så billig de bare vil.

- Lov å dumpe transportprisene

Italia ville sette en minstesats for lastebiltransport i eget land, men EU sa nei. Dermed er det fortsatt fritt fram med superbillige, østeuropeiske vogntog.

Publisert Sist oppdatert

EU-domstolen har avvist en italiensk lov om en minstekostnad for veitransporter basert på drivstofforbruk og sosiale faktorer, skriver transportnet.se

Den italienske loven ville ifølge EU-domstolen innebære en begrensning i konkurransen i EU-markedet, noe som ville være i strid med EUs lover. Dermed har fortsatt en aktør fra et annet EU-land mulighet til å tilby transporter til en lavere pris enn det italienske lovgivere og bransjeorganisasjoner ønsket som en minstesats.

Domstolens beslutning vil få betydning også for andre land som har vurdert en lignende lovgivning, og vil også omfatte Norge gjennom EØS-avtalen.

I praksis betyr det at transportører kan tilby frakttjenester til så lav pris de bare ønsker, så lenge andre lover og regler overholdes.