Arild Palmstrøm på storskjermen under Fjellsprengningsdagen i Oslo 27. november 2014.
Arild Palmstrøm på storskjermen under Fjellsprengningsdagen i Oslo 27. november 2014.

- Jurister og økonomer styrer tunnelkontraktene

- Teknisk ekspertise er hos mange tunnelbyggherrer redusert og synes ofte å være erstattet av økonomer og jurister. De bestemmer ofte kontraktfilosofi og tildelingen av tunnelkontrakter.

Publisert Sist oppdatert

Siv. ingeniør Dr. Arild Palmstrøm i Rockmass AS kom med en liste over premisser han mener er viktige for å bedre kvaliteten på nye norske tunneler fra talerstolen på Fjellsprengningsdagen. Han legger hovedansvaret for at tunnelene har dårligere kvalitet nå enn for femti år siden på byggherrene.

Les Palmstrøms liste under:

Byggherrene bestemmer ofte premissene ved bygging av et tunnelprosjekt. Følgende forhold mener jeg er viktige:
• Teknisk ekspertise er hos mange redusert og synes ofte å være erstattet av økonomer og jurister. De bestemmer ofte kontraktfilosofi og tildelingen av tunnelkontrakter.
• Ved anbud på planlegging skal konsulenter gi pris på en jobb som ikke er spesifisert, dvs. det er jobben det gis pris på som skal spesifisere prosjektet. Da blir det ikke lett å ha en rettferdig og fornuftig konkurranse.
• Flere og flere entreprenørkontrakter utføres på fast pris og påfører derved større risiko på utførende entreprenør. Dette ender som tidligere nevnt lett i tvister og rettssaker.
• En av våre store byggherrer benytter seg ofte av taktiske anbud, der mengdene i tunnelkontrakten ikke står i forhold til byggetiden.
• Byggeledelsen er ofte for liten tatt i betraktning alle krav som stilles til skjemautfylling og dokumentasjon.

Entreprenørene:
• Har gode, erfarne tunneldrivere.
• De er flinke til å ta i bruk nytt og bedre utstyr.
• Sterk konkurranse og liten fortjeneste gir begrensede ressurser for videreutvikling.
• Krav til høye inndrifter reduserer til dels kvaliteten på tunnelarbeidene.
• Taktiske tilbud (ofte pga. taktiske anbud?) kan lett ødelegge et godt samarbeid.

Konsulentene:
• 4-5 store konsulenter behersker det meste av anleggsmarkedet.
• Konkurranse på prosjektering med pristak fører neppe til optimale løsninger.
• Skifte av konsulenter under prosjekteringen splitter opp ansvaret.
• På mange prosjekter er konsulentene er ofte lite med under bygging (bortsett fra produksjon av arbeidstegninger). Dette begrenser mulighetene for å tilegne seg praktisk erfaring.

Kontraktene:
Med konkurranse på planlegging basert på billigste tilbud, blir resultatet lett deretter. Ny anbudsrunde for hvert trinn ødelegger incitamentet til å gjøre en god jobb. Dette fordi en godt utført jobb ikke har betydning for mulig videre engasjement, slik det var tidligere før 1980-årene. Løsningene blir kanskje ikke optimale og dermed dyrere for byggherren, mye dyrere enn om mer penger ble lagt i planleggingen.