Administrerende direktør i Risa, Trond Viding Tvedt, har vært oppgitt over det han mener har vært tilfeldig bruk av regelverket fra Statens vegvesen. Nå har Risa fått medhold i sin klage.
Administrerende direktør i Risa, Trond Viding Tvedt, har vært oppgitt over det han mener har vært tilfeldig bruk av regelverket fra Statens vegvesen. Nå har Risa fått medhold i sin klage.

- Bør utlyses på nytt

Risas klage på Statens vegvesen har ført frem, og nå kan Vegvesenet bli nødt til å utlyse veiprosjekt på nytt.

Publisert Sist oppdatert

Da Statens vegvesen skulle bestemme seg for entreprenør på bygging av firefelts vei i Sømmevågen og til Stavanger lufthavn, Sola, ble de tre laveste tilbudene avvist.

Risa hadde det laveste tilbudet, som lå 17 millioner kroner under tilbudet som ble valgt fra Kruse Smith Entreprenør og Bjelland AS.

Årsaken til at tilbudet fra Risa og de to andre tilbyderne, Vassbakk og Stol AS og Stangeland Maskin, ble avvist, var mangel av såkalt forpliktelseserklæring. En slik erklæring skulle ifølge Statens vegvesen vært lagt ved tilbudet, for å dokumentere at underentreprenøren var tenkt brukt på betongarbeidene i entreprisen hadde kapasitet og kunnskap til å faktisk gjøre jobben.

Dermed så Statens vegvesen seg nødt til å velge det dyreste tilbudet.

Les også: Vraket de tre laveste tilbudene

Klaget inn

Både Risa og Stangeland Maskin klaget avgjørelsen inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser. (Kofa).

- Problemet er at det er helt vilkårlig om man er kvalifisert eller ikke. Siden nyttår har vi skrevet seks kontrakter med States vegvesen på totalt ca. 1,1 milliarder kroner. Det har aldri vært spørsmål om forpliktelseserklæring på noen fag, sier administrerende direktør Trond Viding Tvedt hos Risa til AT.no tidlig i sommer.

Les også: - Vilkårlig av Statens vegvesen

Nå har Kofa kommet med sin avgjørelse på Risas klage, og de anbefaler Statens vegvesen å utlyse jobben på nytt. Vegvesenet har ikke tatt stilling til om anbefalingen skal følges.

- Vi har to muligheter. Vi kan velge å skrive kontrakt med entreprenøren som er innstilt, eller vi kan avvise de også og utlyse arbeidet på nytt, slik Kofa anbefaler. Sammen med juristene skal vi ta en avgjørelse i løpet av noen dager, sier seksjonsleder i Statens vegvesen, Øivind Kommedal.

Det er Risas klage hos Kofa som nå er ferdigbehandlet. Risa kom med tre konkrete klager:

1 - Konkurransen skulle vært avlyst

Risa mener at Statens vegvesen har brutt regelverket gjennom å endre en langvarig praksis om at forpliktelseserklæring ikke har vært påkrevd - uten at denne endringen er blitt gjort til kjenne for tilbyderne.

2 - Klagers tilbud skulle ikke vært avvist

Risa mener at Statens vegvesen har brutt regelverket ved å avvise Risa på bakgrunn av manglende erfaring med betongarbeider - noe Risa mener at de har dokumentert. Samtidig mener Risa at dersom Statens vegvesen mente slik dokumentasjon manglet, kunne det bli hentet inn i etterkant.

3 - Valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist

Risa mener at også tilbudet fra Kruse og Smith Entreprenør og Bjelland AS skulle vært avvist, fordi også dette tilbudet manglet forpliktelseserklæring på deler av arbeidene som skulle utføres av underentreprenører.

To avvist - ett medhold

Det to første klagepunktene ble avvist av Kofa, mens Risa fikk medhold i det siste punktet.

Forpliktelseserklæringen Vegvesenet mente manglet fra Risa dreide seg om betongarbeider som skulle utføres av underentreprenør SV Betong AS. Kruse Smith Entreprenør og Bjelland AS manglet på sin side forpliktelseserklæring på asfaltarbeider

Statens vegvesen har i sitt svar til Kofa anført at asfaltarbeider er av mindre komplisert art, og ikke ha samme økonomiske konsekvenser og konsekvenser for HMS som betongarbeider. Derfor mente Statens vegvesen at det ikke var nødvendig med en forpliktelseserklæring.

Måtte vært presisert

Det er punktet om at valgte leverandør burde vært avvist som Kofa har tatt til følge, og uttaler:

- Dersom innklagede mente at det kun var erfaring med betongarbeid som var nødvendig for å oppfylle kvalifikasjonskravet om erfaring, måtte dette ha blitt presisert i konkurransegrunnlaget. Når dette ikke er presisert, må innklagede vurdere tilbydernes erfaring på alle de sentrale områder kontrakten gjelder.

Videre konkluderer Kofa:

- Innklagede har brutt forskriften §20-12 (1) bokstav a, ved ikke å avvise valgte leverandør, ettersom valgte leverandør ikke har dokumentert at kvalifikasjonskravet om erfaring var oppfylt.

Nå ligger altså saken på bordet til Vegvesen-juristene, og dersom arbeidet må utlyses på nytt ligger det an til en betydelig forsinkelse av arbeidet. 

Les tidligere artikler om saken:

Risa klager på vraking Vraket de tre laveste tilbudene Risa klager på vraking - Risa var ikke kvalifisert - Vilkårlig av Statens vegvesen

Tilbudsåpningen: Vrakingen:  Klagen:  Vegvesenets svar:  Risas reaksjon: