I AMBASSADEN: Josèphine Sconsa og de tre innlederne Ivar Christensen, Trond Hovland og Kjetil Tonning foran spørsmålsrunden.

Intermat i ny drakt

FREMTIDSRETTET: Intermat har skjerpet seg i den internasjonale kampen for å tiltrekke seg maskinutstillere og publikum.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Ny ledelse, nytt program, nye seksjonerte presentasjonsformer og offensiv promotering. Dette er elementer som skal gi en topputstilling i Paris 23.-28. april 2018.

Det siste året har Intermat-organisasjonen avviklet en rekke seminarer i inn- og utland.

Temaet er knyttet til nye trender i vei-, infrastruktur og byutvikling, en nødvendighet for å kunne møte førerløse biler og øvrige transportmidler som vil være en realitet om få år.

Denne utviklingen vil kreve et utvidet samspill mellom analytikere, planleggere, fagetater og entreprenører, og det vil samtidig kreve raskere utvikling av ny maskinteknologi. Forandringene vil tvinge seg frem i en utvikling som går raskere og raskere.

Nye seksjoner på Intermat

Denne utviklingen preger organiseringen av kommende Intermat hvor det er opprettet fagrettede møteseksjoner og forum i tillegg til den tradisjonelle utstillingsformen.

Fakta:

Intermat – en av verdens største utstillinger av anleggsmaskiner og utstyr.

Ble slått sammen med Expomat, og ble egen utstilling i 1988.

Samlet 1500 utstillere og besøkes av nær 200.000, hvorav 150.000 er tilreisende til Frankrike.

For å tilrettelegge for entreprenører og produsenter har Intermat-organisasjonen gjort grundige markedsanalyser i 12 europeiske og afrikanske land. Rapporten beskriver pågående og planlagte prosjekter og forventet vekst i investeringer i infrastruktur og bygg i tiden fremover. Analysen er en nyttig veileder for entreprenørbransjen som blir mer og mer internasjonal. I tillegg er det avviklet en rekke informasjons- og diskusjonsmøter hvor de nye trendene belyses.

Norge for tur

13. desember sto Norge for tur. I et formiddagsmøte i den Franske Ambassadens Residens i Oslo orienterte Joséphine Sconza, leder av Promosalons Norway, om kommende Intermat.

Trioen Kjetil Tonning, Veidekke som også er visepresident i European Construction Industri Federasjon (FIEC), Trond Hovland, adm. direktør i ITS Norge og sjefsingeniør Ivar Christensen som er ansvarlig for trafikkstyring i Statens vegvesen, belyste temaet om nye krav som må stilles til koordinering, planlegging og bygging av intelligente veier og infrastruktur for å kunne møte utviklingen med førerløse biler, busser og nyttekjøretøy.

Innovasjons-priser

Som internasjonal representant i styret i Fiec er Veidekkes Kjetil Tonning allerede dypt inne i forberedelsene til kommende Intermat som medlem i komiteen som kårer vinnerne av innovasjonspriser.

- Det konkurreres i flere klasser, og komiteen har behandlet forslagene fra maskin- og utstyrsprodusentene. Dokumentasjonen er meget grundig, og vi har hatt flere møter. For meg er det uhyre interessant å få være med i vurderingen av fremtidsrettet teknologi, sier Tonning.

Utdelingen av Innovasjonsprisene skjer i tilknytning til Pre-Intermat 18. januar der pressen møter kommende utstillere og også vinnerne av innovasjonsprisene.

- Jeg ser frem til utdelingen, og ikke minst når jeg i ettertid kan diskutere den nye teknologien vi i juryen har vurdert sammen med våre skarpskodde anleggsledere i Veidekke, sier Tonning.

Powered by Labrador CMS