De midlertidige boltene som holder seksjonene sammen har røket ved fire av skjøtene.
De midlertidige boltene som holder seksjonene sammen har røket ved fire av skjøtene.

Stor E6-bru skadet av stormen Ylva

Stormen Ylva, som herjet med Nord-Norge i november, har ført til skader på E6 Hålogalandsbrua.

Publisert Sist oppdatert

Det var oppstått en del skader på ulike deler av brua, og de siste dagene har både entreprenøren og Statens vegvesen jobbet med å kartlegge omfanget av disse skadene.

I slutten av oktober ble alle bruseksjonene heist opp og hengt fast i hengestengene på brua, Seksjonene er foreløpig bare boltet sammen og jobben med å sveise dem permanent sammen skal foregå gjennom hele vinteren. Inntil dette er ferdig vil seksjonene være sårbare for sterk vind som påfører store bevegelser på elementene.

Vind på over 30 m/s

Stormen Ylva brakte med seg uvanlig sterk vind, og de vindmålerne som er montert på ulike steder på brua målte de sterkeste vindkastene til godt over 30 m/s.

- Vi ser at det har oppstått en del skader på brua, blant annet har de midlertidige boltene som holder seksjonene sammen røket ved fire av skjøtene. Seksjonene har dermed blitt satt i bevegelse, og dette har ført til relativt store skader på stålplatene i skjøtene. Det må skiftes ut deler av stålplatene på sju av dekke-elementene, sier Hans-Jack Arntzen, fungerende prosjektleder i Statens vegvesen i en nyhetsmelding.

Dette blir fikset på stedet ved at skadede områder skjæres ut og det sveises inn nye plater.

- Vil få konsekvenser

- Dette vil få konsekvenser for fremdriften, men vi har ikke full oversikt over dette enda, forklarer Arntzen.

På anlegget vil det nå være vekt på å opprettholde fremdriften, og det skal jobbes parallelt med reparasjonsarbeider og videre sveisearbeider for å begrense konsekvensene for fremdriften.