Nordic Mining opplyser at forekomsten på skal tas ut over 40 mill. tonn masse ved 16 års drift i åpen gruve og 13 år i gruvedrift under jord.
Nordic Mining opplyser at forekomsten på skal tas ut over 40 mill. tonn masse ved 16 års drift i åpen gruve og 13 år i gruvedrift under jord.

Amerikansk selskap inngikk norsk gruveavtale

Barton Group (USA) og Nordic Mining har inngått avtale om salg og distribusjon av granat fra Engebø og utvikling av granatproduksjon fra Nordic Minings planlagte gruve på Engebø i Naustdal.

Publisert Sist oppdatert

Nordic Mining, som planlegger utvinning av høyverdige mineraler fra Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane, har signert en avtale med det amerikanske selskapet Barton Group om salg av granat fra Engebø og videre utvikling av prosjektet frem mot produksjon.

Barton er en ledende produsent og distributør av granat til vannjet-skjæring, sandblåsing og slipeformål. Avtalen innebærer et kommersielt samarbeid om salg av granatprodukter fra det kommende produksjonsanlegget i Naustdal, samt at Barton vil investere i prosjektet.

Blir «ankerinvestor»

Amerikanske Barton Group har en sterk markedsposisjon for granat i Nord-Amerika og har en ledende rolle innen utvikling av vannjet-skjæring der granat er det dominerende mineralet. Som en del av avtalen, vil Barton være «en industriell ankerinvestor» i prosjektfinansieringen i perioden frem til Engebø-anlegget er klart for produksjon i 2021.

Les en omfattende rapport om mulighetene og planene for prosjektet her.

Relasjonen med Barton Group går tilbake til 2011 da partene inngikk en MOU (Memorandum of Understanding) der intensjonen var å etablere et langsiktig samarbeid om utvikling, produksjon, salg, markedsføring og distribusjon av granatprodukter fra Engebø.

Slik ser forekomsten i Engebøfjellet ut.
Slik ser forekomsten i Engebøfjellet ut.

- Vi er veldig tilfredse med avtalen som bekrefter relasjonen med Barton, og partenes intensjon om å bygge opp en sterk posisjon i den internasjonale granatindustrien. Bartons historie og ledende posisjon i utviklingen av vannjet-skjæring er imponerende, og vi ser frem til å bygge et sterkt samarbeid, sier Tarmo Tuominen, styreformann i Nordic Mining.

Distribusjon i Nord-Amerika

Barton har analysert granatprodukter fra Engebø og bekreftet at de har en meget god kvalitet.

- Bartons bekreftelse av kvaliteten på granaten fra Engebø er den beste forsikringen vi kunne få. Kvaliteten på produktet, kombinert med Bartons erfaring og kompetanse er et godt grunnlag for vårt samarbeid, sier Ivar S. Fossum, konsernsjef i Nordic Mining.

- Vi ser frem til å fortsette utviklingen med en verdensledende partner som Barton, fortsetter Fossum.

I avtalen er Nordic Mining og Barton enige om salg og distribusjon av granatprodukter fra Naustdal til det nordamerikanske markedet. Barton er en stor distributør i Nord-Amerika med et utbygget distribusjonsnett og en erfaren organisasjon innen markedsføring og teknologi.

I en pressemelding skriver Nordic Mining at «den høye kvaliteten på granat fra Engebø og kostnadseffektiv logistikk kombinert med Bartons markeds- og teknologikompetanse ventes å gi god konkurransekraft».

Salg utenfor Nord-Amerika

Nordic Mining og Barton skal etablere et felles selskap for salg og distribusjon av granatprodukter fra Engebø utenfor Nord-Amerika. Øvrige detaljer rundt avtalen skal forhandles fremover.

- I Barton er vi veldig tilfredse med å jobbe med Nordic Mining om å utvikle mineralforekomsten på Engebø som er i verdensklasse, sier styreformann og konsernsjef i Barton Group, Charles Bracken.

Barton vil delta aktivt i den videre utviklingen av Engebøprosjektet som en industriell ankerinvestor. Hvordan Barton skal delta og med hvilke beløp i de ulike fasene fremover, vil være en del av de kommende forhandlingene.

- Nordic Mining og Bartons kjerneverdier er sammenfallende. Det vil si at vi har en felles forpliktelse til kvalitet, sikkerhet, miljø, innovasjon og integritet. Vi ser frem til å utnytte våre styrker fra begge selskaper til å utvikle langsiktig verdi, avslutter styreformannen i Barton.

Om Barton Group

Barton er et familieeid selskap som ble stiftet i 1878, og har produsert granat av høy kvalitet gjennom seks generasjoner. Selskapets opprinnelse var gruvedrift og knusing av granat til slipeindustrien.

På bakgrunn av mineralets unike egenskaper satte Barton raskt verdensstandard for slipeprodukter. Barton eier og driver gruvevirksomhet og knusing i Adirondack-fjellene i New York. Anlegget produserer hele året for å møte etterspørselen etter kvalitet og høy ytelse av granat i ulike industrielle anvcendelser.

Om Nordic Mining ASA

Nordic Mining ASA er et ressursselskap med fokus på høyverdige metaller og mineraler i Norge og internasjonalt. Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining utvikler et stort mineralprosjekt på Engebø i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane der selskapet har rettigheter til en stor eklogittforekomst med rutil og granat. Reguleringsplan og utslippstillatelse er godkjent av norske myndigheter, og selskapet har gjennomført en omfattende mulighetsstudie som ledd i å forberede prosjektet for produksjon.

Gjennom det deleide selskapet Keliber i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har også rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland og undersøkelsesrettigheter i Seiland-regionen i Troms og Finnmark hvor det er påvist et «prospektivt område» med sulfidmineralisering. Nordic Mining undersøker også muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.  

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.