John Deere 7R-serien er blant traktorene som omfattes av drivstoffgarantien (Se fullstendig liste i artikkelen).
John Deere 7R-serien er blant traktorene som omfattes av drivstoffgarantien (Se fullstendig liste i artikkelen).

John Deere betaler for drivstoff

1. september 2017 lanserte John Deere sin nye drivstoffgaranti, John Deere Fuel Guarantee Program. Selskapet betaler dersom man bruker mer drivstoff enn forutsatt - og dersom man bruker mindre drivstoff enn forutsatt!

Publisert Sist oppdatert

Garantien skal «bevise og underbygge» John Deeres posisjon som en leverandør av traktorer med høy drivstoffeffektivitet, står det i en pressemelding fra traktorprodusenten.

AT.no treffer produktsjef Per Faller hos importør Felleskjøpet Agri SA på messa Bedre Landbruk 2017 i Lillestrøm.

- Drivstofforbruk på traktorer er blitt et viktig tema de siste årene. Drivstoff står for halvparten av driftsutgiftene på en traktor i dag, sier han.

- Med denne garantien ønsker John Deere å vise tydelig at de er gode på drivstofføkonomi.

Dobbel betaling for underforbruk

John Deere er opptatt av å tilby produkter som sikrer optimal produktivitet, driftstid og lave daglige driftskostnader. Garantien går ut på at John Deere garanterer drivstofforbruket for sine kunder.

Dersom kunden bruker mer drivstoff enn det som er satt som målsetting (se tabell nedenfor) får kunden kreditert dette forbruket. Bruker kunden mindre, blir forbruket dobbeltkreditert (se vilkår for kreditering lenger ned).

Målsettingen per modell

Målsettingen for drivstofforbruk ved transport for de ulike modellene som omfattes av programmet. Målsettingene er satt med bakgrunn i analyse av interne og eksterne (DLG-PowerMix) data fra transporttester.

      Modell     Målsetting (liter/time)

            6145R            18
            6155R            18
            6175R            19
            6195R            19
            6215R            19
            6230R            20
            6250R            20
            7210R            20
            7230R            21
            7250R            22
            7270R            23
            7290R            24
            7310R            25
            8245R            22
            8270R            23
            8295R            24
            8320R            25
            8345R            26
            8370R            27
            8400R            28

Det er mange faktorer som påvirker drivstofforbruket. Med den nye drivstoffgarantien er målet å hjelpe kunden med å optimalisere drivstofforbruket ved hjelp av traktorens bruksdata og gjennom dette identifisere muligheter for forbedringer.

Garantien gjelder for modellene 6R-6-syl, 7R og 8R, med enten iT4 ellerFT4 motor, uavhengig av transmisjon, og forutsetter JDLinkTM-oppkobling (dataovervåking). Den er gyldig for transportbruk slik det er satt opp i JDLinkTM (hjulhastighet over 20 km/t).

Utregningen av kreditt

Drivstofforbruk måles ved å bruke JDLinkTM-data. Derfor overføres registrerte JDLinkTM-data fra traktoren til John Deere og Felleskjøpet.

Det betyr også at JDLinkTM må aktiveres fra første dag traktoren tas i bruk. En aktiv JDLinkTM-traktorkonto må opprettholdes i det første årets bruk. Registrerte timer og drivstofforbruksdata rapportert via JDLinkTM mellom dag 1 (traktorens leveransedato til kunde = salgsdato i Felleskjøpets John Deere-systemer) og dag 365 (ett år etter) brukes for å kalkulere kreditten i rammen av programmet.

Slik beregnes kreditten: Drivstoffkreditt = (A-B) x C x D

A = Gjennomsnittlig målt drivstofforbruk for en registrert traktor i liter/time ved transportbruk (via JDLinkTM-data)

B = Programmets målsetting om drivstofforbruk for traktoren ved transportbruk (se tabell)

C = Antall timer en registrert traktor har blitt brukt til transport i løpet av det første året (via JDLinkTM-data)

D: 2 situasjoner:

Enten ligger A over B: «Utbetalings»-kreditt

D = NOK 6,99 refusjonsrate per liter (landsspesifikk)

Eller A ligger under B: "Belønnings"-kreditt (dobbelkreditt)

D = 2 x NOK 6,99 refusjonsrate per liter (landsspesifikk)

Eksempler

Eksempel 1 (målsetting 25 L/t):

En ny traktor kjøpes 1. september 2017 og leveres til kunde 1.oktober 2017.

Fra 1. oktober 2017 til 30. september 2018 rapporterer JDLinkTM-dataene at traktoren har blitt brukt til transport i 300 timer, og har hatt et gjennomsnittlig drivstofforbruk på 26,5 liter/time.

Kredittberegningen blir da som følger: John Deere Fuel Guarantee-utbetaling = (26,5 l/t - 25 l/t) x 300 timer x 6,99/l = 3145,50 NOK

Eksempel 2 (målsetting 25 L/t):

En ny traktor kjøpes 1. september 2017 og leveres til kunde 1.oktober 2017.

Fra 1. oktober 2017 til 30. september 2018 rapporterer JDLinkTM-dataene at traktoren har blitt brukt til transport i 500 timer, og har hatt et gjennomsnittlig drivstofforbruk på 22 liter/time.

Kredittberegningen blir da som følger: John Deere Fuel Guarantee-belønning = (22 l/t - 25 l/t) x 500 timer x 2x 6,99/l = 10485 NOK

John Deeres garanti-program er aktivt fra 1. september 2017 til 31. oktober 2018. Alle nye traktorer (ref. modellene over som inngår) som er kjøpt eller leaset mellom disse datoene er egnet for å registreres i programmet, så sant den leveres til kunde senest 30. april 2019. Eventuell kreditt utbetales etter ett år i drift.