Thor Eddy Hansen krevde nesten halvannen millioner kroner av PostNord, men tapte på tre av fire punkter. Likevel får han utbetalt over 200.000 kroner fra PostNord.
Thor Eddy Hansen krevde nesten halvannen millioner kroner av PostNord, men tapte på tre av fire punkter. Likevel får han utbetalt over 200.000 kroner fra PostNord.

PostNord må ut med 200.000

Thor Eddy Hansen krevde PostNord for 1,4 millioner, men logistikkgiganten vant på tre av fire punkter og slipper unna med å betale 200.000 kroner.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere i år trakk Thor Eddy Hansen PostNord for retten. Han mente at PostNord skylte ham betaling for 58.822 kjørte kilometer over en periode på ni måneder.

Totalt har Thor Eddy Hansen krevd rundt 1,4 millioner kroner av PostNord. I Oslo tingrett ble han i all hovedsak ikke hørt.

Med unntak av et beløp på 203.000 for containerleie PostNord mente de hadde krav på, ble PostNord frifunnet for kravene. PostNord ville ikke kommentere saken da AT.no skrev om den tidligere i høst, men er nå godt fornøyd med utfallet av rettssaken.

- AT.no hadde en stor sak om at Thor Eddy Hansen tar PostNord til retten. På dette tidspunkt ønsket ikke vi i PostNord å kommentere en kommende tvist som skulle avgjøres av domstolene. Dommen er nå rettskraftig og PostNord må si seg fornøyd med utfallet og mener det er en helt riktig dom, sier PostNords kommunikasjonssjef Bjørn Thorvaldsen til AT.no.

AT.no har vært i kontakt med advokaten til Thor Eddy Hansen, men har foreløpig ikke fått noen kommentar derfra.

Tvisten gjaldt om Thor Eddy Hansen hadde rett til å få betalt i henhold til gammel avtale som var oppsagt, eller om han skulle få betalt etter en ny avtale. Kort fortalt mente Thor Eddy Hansen at han muntlig hadde blitt enig med PostNord under et møte på Furulund Kro i november 2014 om at den nye avtalen ikke skulle medføre redusert kompensasjon til Hansen. Det ble ikke laget referat og partene er uenige om hva som ble avtalt på dette møtet.

Bakgrunn

I ni måneder fra 1. desember 2014 og ut august 2015 kjørte Thor Eddy Hansen Transport for PostNord med Langhus som utgangspunkt. I løpet av den perioden mener Hansen det er et misforhold mellom oppgjøret og faktisk kjørt distanse på hele 58.822 kilometer. I tillegg kommer bompenger og utgifter til ferger.

Bakgrunnen for kravet er at PostNord i september 2014 varslet sine transportører om en ny kompensasjonsordning. Fra tidligere å kjøre på ren kilometerpris med dekning av bompenger og ferger, ble det nå innført et nytt sonesystem for beregning av pris på turene. Systemet skulle inkludere leveringer på de ulike adressene langs rutene.

Ifølge Thor Eddy Hansen ble han forespeilet at betalingen skulle bli bedre, og i alle fall ikke dårligere, enn da han kjørte på ren kilometersats.

Den opprinnelige avtalen PostNord ville tilby Thor Eddy Hansen for kjøring av garderobeskap fra Langhus, ville ikke Hansen skrive under på. Thor Eddy Hansen hadde så et møte med PostNord, og stridens kjerne er hva som ble avtalt på dette møtet.  Thor Eddy Hansen mener at det ikke ble inngått noen ny avtale på dette møtet, og at den gamle betalingsordningen derfor skulle gjelde. Subsidiert mener Hansen at dersom det ble inngått en ny avtale på dette møtet, ble han lovet at han ikke skulle komme dårligere ut enn det som fulgte av den tidligere ordningen.

Thor Eddy Hansen har anført at PostNord skylder ham 990.760,56 kroner som følge av manglende kompensasjon.

Skulle kunne trekke seg

Etter PostNords syn ble det inngått en muntlig avtale med Hansen 10. november 2014 om at transportøren skulle kjøre under det nye avtaleregimet, men at han kunne trekke seg dersom han ikke lenger ønsket dette.

Partene har også vært uenige om kompensasjon i forbindelse med at transport av garderobeskap til ELFA i Sverige ble flyttet fra Sandefjord til terminalen på Langhus. På Langhus ble garderobene lastet til og fra en containerbil, mens Hansen tidligere hadde brukt både containerbil og semitrailere. Dette medførte at Thor Eddy Hansens sjåfør fikk ekstraarbeid med omlastingen ut av containere og over i semitrailer. Hansen har krevd kompensasjon på 254.686,25 kroner for arbeid utført på terminalen.

PostNord har anført at det aldri ble avtalt noen kompensasjon for arbeid med lasting og lossing på Langhus-terminalen.

Tilkjent 203.000 kroner

I 2015 sendte Thor Eddy Hansen en regning for det utestående kravet han mente han hadde mot PostNord. Logistikkselskapet besvarte ikke kravet, men sendte i stedet en motregning på 203.291,25 kroner i containerleie for PostNord-containere Thor Eddy Hansen hadde hatt stående på sin eiendom.

Rettens konklusjon er at Thor Eddy Hansen ikke hadde en rimelig eller berettiget forventning om å få kompensasjon etter den oppsagte avtalen. Det konkluderes videre med at Thor Eddy Hansen heller ikke kan forventes å bli kompensert for arbeidet med omlasting på Langhus-terminalen, fordi det ble brukt semitrailere til transporten når avtalen forutsatte bruk av containerbiler.

Retten mener imidlertid at PostNord ikke hadde krav på containerleie for containerne som sto på Thor Eddy Hansens tomt. Hansen har dermed krav på å få utbetalt 203.291,25 kroner.

Retten har videre konkludert med at partene skal bære sine egne saksomkostninger.