Tre bruer i Steigen skal byttes ut med nye kulverter. Brua over Snøselv (bildet) er først ut.
Tre bruer i Steigen skal byttes ut med nye kulverter. Brua over Snøselv (bildet) er først ut.

River tre bruer

Seks bedrifter kom med tilbud på jobben.

Publisert Sist oppdatert

I løpet av 2018 skal tre bruer i Steigen skiftes ut med kulverter. Arbeidet starter i slutten av oktober 2017.

Det er Ottar Bergersen & Sønner AS som skal skifte ut de tre bruene, og først ut er Snøselv bru på fylkesvei 835.

Disse tre bruene rives:

  • Fv. 835 Snøselv bru
    • Byggestart 30. oktober, ferdigstillelse før jul
  • Fv. 835 Kattdalselv bru
    • Byggestart i februar 2018, ferdigstillelse før sommeren
  • Fv. 638 Bergselv bru (Engeløya)
    • Byggestart i mai 2018, ferdigstillelse ferdig senest 1. august

Kulvertene er «nedgravde tunneler», som vannet ledes gjennom. Kulvertene plastres inn med stein og veien bygges over.

Omkjøring rundt Engeløya

På fylkesvei 835 skal entreprenøren bygge midlertidige omkjøringsveger ved siden av bruene som skal rives. Bortsett fra at fartsgrensen blir satt ned forbi anleggsområdene, vil ikke trafikantene bli særlig berørt av arbeidet. Men på Engeløya stiller ting seg annerledes.

- Her vil vi ikke ha noen lokal omkjøring forbi anleggsområdet. Trafikanter som skal til eller fra vestsiden av Bergselv bru må derfor kjøre rundt øya, en omkjøring på ca. 35 minutter, sier byggeleder Roar Hunstad i Statens vegvesen.

Seks tilbud

Kontrakten med Ottar Bergersen & Sønner AS ble signert høsten 2017, etter tilbudsåpning i slutten av august.

Seks entreprenører kom med tilbud:

 

Tilbyder

Pris (eks. mva.)

1

Bernhardsen Entreprenør AS

11 797 183,00

2

Thore Magnussen & Sønn AS

11 565 085,00

3

Ottar Bergersen & Sønner AS

8 409 488,45

4

Mesta AS

9 486 577,50

5

Moldjord Bygg og Anlegg AS

9 412 977,70

6

Reipå Knuseri AS

9 295 567,00

STILLING LEDIG: