Cramo signerte storkontrakt med AF Gruppen i Midt Norge. Fra venstre André Høvstad, Frank Otto Johannessen (AF), Bård Solem (AF), Bjørnar Husa, Kjetil Moen, Bengt Ulvin og Jan Erik Grundstad. Foto: Cramo

Cramo vant AF-kontrakter

Cramo har vunnet fire kontrakter i Midt-Norge.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Prosjektene er tilknyttet bygging av ny kampflybase på Ørland og ny veitrasé på E6 ved Soknedalen. Til alle prosjektene er Cramo valgt som totalleverandør for utleie av maskiner og utstyr til AF Gruppen.

- Vi er både ydmyke og stolte over at AF Gruppen valgte Cramo som totalleverandør til disse prestisjeprosjektene. Vi har jobbet knallhardt for å styrke vår posisjon i Midt-Norge, og har aldri hatt så mye utstyr ute i regionen som vi har nå. Vi skal tilføre AF Gruppen høy kvalitet og leveransedyktighet, både på nødvendig utstyr, servicepersonell og opplæring, sier salgssjef André Høvstad i Cramo, distrikt Midt Norge.

Fremskutt depot

- Utslagsgivende for AF Gruppens valg av Cramo som leverandør, var selskapets brede produktsortiment av maskiner og utstyr, kompetanse og en smidig prosjektorganisering som vil gi AF gruppen store fordeler og kostnadseffektive løsninger i prosjektgjennomføringen, sier innkjøpssjef Frank Otto Johannessen i AF Gruppen i en pressemelding fra Cramo.

På Ørland har Cramo en regional utleieavdeling og et eget depot med nødvendig utstyr som AF Gruppen vil disponere i byggeprosjektene med den nye kampflybasen.

Til veibyggingsprosjektet på E6 vil Cramo tilby et fremskutt depot i umiddelbar nærhet til veitraseen som skal bygges. Depotløsningene skal til enhver tid dekke AF Gruppens utstyrsbehov i byggeprosessen.

Kurs

Cramo vil også tilby servicepersonell for vedlikehold av utstyr på byggeplass og opplæring i bruk av anleggsutstyr. I tillegg tilbys kurs, eksempelvis innenfor fallsikring.

AF Gruppen vil få tilgang til hele Cramos produktspekter i alle prosjektene. Selv om AF Gruppen besitter mye utstyr selv, vil Cramo både kunne supplere utstyrsparken, og tilby utstyr som AF Gruppen selv ikke disponerer. Cramo supplerer blant annet med hjullastere, bomlift, knekkarm-, sakse- og søylelift.

Om prosjektene

På Ørlandet utfører AF Gruppen prosjekter som inkluderer grunnarbeider og infrastruktur for byggingen av nye hangarer samt etablering av avskjermingsfelt («ytre parameter») rundt flystasjonen. Hangar- og infrastrukturprosjektet skal være ferdigstilt høsten 2020. «Ytre parameter» skal etter planen være ferdigstilt ila 2021.

På E6 har AF Gruppen vunnet kontrakten med bygging av ny to-/trefelts vei på den 2,9 km lange strekningen mellom Vindåsliene og Korporalsbrua i Midtre Gauldal kommune i Trøndelag. Kontrakten inkluderer veibygging, tunnel- og betongarbeider. Prosjektet skal etter planen være ferdigstilt i august 2021.

Powered by Labrador CMS