Illustrasjon: YIT
Illustrasjon: YIT

YIT og Lemminkäinen har fusjonert

Publisert

YIT og Lemminkäinen fusjonerte 1. februar 2018 «for å bli en leder innen nordeuropeisk byutvikling».

Fra nå av skal selskapene operere under navnet YIT. 

YIT er etter fusjonen det største, finske bygg- og anleggsselskapet og en betydelig aktør i bransjen i nord-europeisk sammenheng. Selskapet utvikler og bygger leiligheter, forretningslokaler og boligområder. YIT har også spisskompetanse innen infrastrukturprosjekter og asfaltering.

Nye YIT hadde en samlet nettoomsetning i 2016 på ca. 3,4 milliarder euro, og 10.000 ansatte. I Norge er YIT leverandør av asfalt, pukk, grus og anleggsarbeider.

- Økt konkurransedyktighet

Sammenslåingen av Lemminkäinen og YIT skal skape et økonomisk robust selskap med byutvikling som motor for vekst og lønnsomhet.

De fusjonerte selskapenes forretningsområder skal utfylle hverandre og gi nye YIT god likevekt, noe som skal redusere følsomheten for konjunkturbetingede svingninger.

- Fusjonen er et strategisk viktig skritt for oss og skaper en plattform for vekst slik at det nye selskapet kan bli et av de ledende innen byutvikling i det nord-europeiske bygg- og anleggsmarkedet. Jeg er overbevist om at sammenslåingen skaper en aktør som vil oppnå enda bedre kundeopplevelser og økt konkurransedyktighet i kraft av sitt aktive utviklingsarbeid, sier Kari Kauniskangas, konsernsjef i YIT Corporations.

Elleve land

- Fusjonen skaper også nye karrieremuligheter, blant annet gjennom krevende prosjekter som kombinerer infrastruktur, forretningslokaler og boliger, fortsetter konsernsjefen.

YIT har virksomhet i elleve land: Finland, Russland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Latvia, Litauen, Den tsjekkiske republikk, Slovakia og Polen.