Rune Abrahamsen sier at mange aktører ønsker seg verdensrekorden for høyeste trehus.
Rune Abrahamsen sier at mange aktører ønsker seg verdensrekorden for høyeste trehus.

Kan bygge skyskraper i tre over 150 meter

Publisert

- Med et bredere bygg vil det være mulig å bygge et trehus på over 100 meter i høyde. 150 meter burde også la seg gjøre. Muligens også enda høyere.

Det mener direktør Rune Abrahamsen i Moelven Limtre AS. Mannen som blant andre står bak «Mjøstårnet» som i mars 2019 – når det står ferdig – blir verdens høyeste trehus. 

Får støtte

Han får støtte av direktør Sverre Tiltnes i regjeringsoppnevnte Bygg21:

- Prosjektet er et viktig bidrag til å gjøre den internasjonale byggenæringen mer miljøvennlig. Når man demonstrer og dokumenterer at man kan bygge et høyere trehus enn man tidligere trodde var mulig, er det utvilsomt ingeniørkunst i verdensklasse, sier Tiltnes.

Ledende miljø

I tillegg mener han at bransjen over flere tiår har sett at Moelven har et verdensledende produksjonsmiljø for trematerialer. 

- Jeg tror ikke Mjøstårnet kunne latt seg realisere uten Moelvens erfaringer fra OL-hallene, flyplassen på Gardermoen og selskapets mange grensesprengende bruprosjekter.

Tiltnes leder Bygg21 som er statens verktøy for å fremme en effektiv og bærekraftig næring i Norge. Bygg21 er et samarbeid mellom staten og hele den norske bygg- og eiendomsnæringen. Tidligere ledet Tiltnes introduksjonen av det internasjonale klassifiseringssystemet Breeam i Norge.

Tar livet av myter

Tiltnes sier at Mjøstårnet bidrar til å ta livet av tidligere myter om at tre ikke egner seg til høyhus.

- Dessverre har mange bransjeaktører tidligere hatt en ubegrunnet frykt for at tre har svak bæreevne og høy risiko ved brann. Mjøstårnet bidrar til at flere nå får øynene opp for at tre er veldig trygt ved brann og har en bæreevne som tillater store høyder. Sammen med Trefokus lanserte vi nylig en digital veileder for bruk av treindustrielle konstruksjoner. Jeg tror den forestående verdensrekorden på 81 meter kun er en begynnelse på en megatrend, sier Tiltnes.

Mange aktører

Rune Abrahamsen sier at mange aktører ønsker seg verdensrekorden for høyeste trehus, og det er skapt et behov for en nærmere definisjon av høyhus i tre.

For en tid tilbake var han i Australia hvor han deltok i en internasjonal workshop om høye hus.

Jeg tror den forestående verdensrekorden på 81 meter kun er en begynnelse på en megatrend, sier Tiltnes.

- På oppdrag fra Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) laget engelskmannen Dr. Robert Foster på vegne av deltakerne i denne workshopen et forslag om at hus med avstivede betongkjerner blir definert som tre-betong hybridhus. 

Nytt regelverk

Han har grunn til å tro at dette forslaget blir vedtatt i første halvår i 2018.

Med det forventede regelverket blir HoHo Tower i Wien og Brock Commons i Vancouver definert som tre-betong hybridhus og ikke høyhus i tre.

- Begge disse prosjektene er uansett fremragende eksempler på hvordan man kan oppnå stor reduksjon i klimagassutslipp ved å kombinere materialer, sier Abrahamsen.