5. februar 2018 ble disse to spesialtransportene stoppet på Svinesund med sommerdekk, og andre mangler. Foto: Statens vegvesen
5. februar 2018 ble disse to spesialtransportene stoppet på Svinesund med sommerdekk, og andre mangler. Foto: Statens vegvesen

Stoppet med 20 sommerdekk...

To dager på rad, på samme sted!

Publisert

Mandag 5. februar ble det stoppet to utenlandske spesialtransporter i en tungbilkontroll på E6 Svinesund, med leveransested i Østfold .

En hadde 20 sommerdekk, kun to kjettinger og manglet bombrikke. Det ble gitt til sammen 24.000 kroner i gebyr til denne.

Neste bil hadde 16 sommerdekk, to kjettinger og manglet også bombrikke. Her ble det gitt gebyr på til sammen 21.000 kroner. Dispensasjon for transporten manglet også.

Dagen etter ble vogntoget med 20 sommerdekk stoppet igjen på Svinesund.
Det var ikke foretatt noe for å utbedre manglene fra dagen før. Dermed ble det gitt 16.000 kroner i gebyr. Bileieren har noen dager på seg til å skaffe bombrikke, så det ble det ikke gitt gebyr for andre dag vogntoget ble stoppet.
 

Mens sjåføren første gang fikk kjøre videre til nærmeste verksted for å rette manglene, ble den holdt igjen på kontrollstedet andre gangen. Når rett type dekk og kjettinger var på plass, fikk sjåføren kjøre videre.Nå må han bytte dekk og skaffe kjettinger før videre transport.

6. februar ble dette vogntoget stoppet for andre gang på to dager på like mange dager. Da ble den holdt tilbake til dekk og kjettinger var i forskriftsmessig stand. Foto: Statens vegvesen
6. februar ble dette vogntoget stoppet for andre gang på to dager på like mange dager. Da ble den holdt tilbake til dekk og kjettinger var i forskriftsmessig stand. Foto: Statens vegvesen
Powered by Labrador CMS