Avdelingsdirektør Nils Audun Karbø (til venstre) i Statens vegvesen og administrerende direktør Thor-Ole Risser i Askim Entreprenør undertegnet torsdag 8. februar kontrakt om bygging av ny fv. 279 Garderveien.
Avdelingsdirektør Nils Audun Karbø (til venstre) i Statens vegvesen og administrerende direktør Thor-Ole Risser i Askim Entreprenør undertegnet torsdag 8. februar kontrakt om bygging av ny fv. 279 Garderveien.

Askim Entreprenør skal bygge ny fylkesvei

Konkurrerte ut åtte andre entreprenører. Se tilbudene nederst.

Publisert

Statens vegvesen har undertegnet kontrakt med Askim Entreprenør om bygging av ny fylkesvei 279 Garderveien i Akershus.

Dette skal gjøres

Avtalen har en kontraktsum på 95.937.773,61 kroner. Askim Entreprenør skal gjennomføre følgende arbeider:  

 • Bygge ny hovedvei på den 1,3 km lange strekningen mellom Støvin gård og Fetsund sentrum. Ny fylkesvei 279 Garderveien skal bygges som en tofeltsvei i ny trasé.
 • Bygge rundkjøring i krysset mellom Garderveien og Garderåsveien og i krysset mellom Garderveien og Faldalsveien.
 • Bygge t-kryss i Engerveien.
 • Bygge flere mindre kryss.
 • Gjøre tiltak på ca. 1,2 km med tilhørende sideveier.
 • Bygge ca. 2,1 km med gang- og sykkelveier.
 • Bygge ca. 150 meter fortau.
 • Bygge sju bussholdeplasser.
 • Bygge nytt veilysanlegg.
 • Legge om vannledningen for Nedre Romerike Vannverk.
 • Legge om vann- og spillvannsledningen til Fet kommune.
 • Etablere nytt overvannssystem som knyttes til det eksisterende anlegget i Fetsund sentrum.
 • Legge nye trekkerør og omlegging av eksisterende kabler.
 • Etablere støttefylling i ravinedal.
 • Etablere nye adkomster til private eiendommer.

Oslopakke 3

Byggingen av ny fylkesvei 279 starter etter en samhandling-periode som Askim Entreprenør og Statens vegvesen skal ha i mars. Askim Entreprenør skal være ferdig med sine byggearbeider i 2020.

Utbyggingen av fylkesvei 279 Garderveien gjøres på vegne av Akershus fylkeskommune og finansieres med midler fra Oslopakke 3.

Formålet med utbyggingen er å forbedre tilgjengeligheten til Fetsund sentrum, forbedre forholdene for kollektivtransporten samt gående og syklende. Utbyggingen vil også forbedre trafikksikkerheten i området.

Ni tilbud

Oversikt over området det skal bygges nytt i (med rødt) i Fet kommune. Illustrasjon: Statens vegvesen
Oversikt over området det skal bygges nytt i (med rødt) i Fet kommune. Illustrasjon: Statens vegvesen

Statens vegvesen fikk ni tilbud på byggingen av fylkesveien.

Askim Entreprenør var lavest på pris.

Tilbudene

 • Isachsen med en tilbudssum på 120.432.490,- pluss moms.
 • Huser Entreprenør med en tilbudssum på 116.783.673,- pluss moms.
 • JR Anlegg med en tilbudssum på 145.078.416,50 pluss moms.
 • HAB Construction/Contexo med en tilbudssum på 137.948.164,13 pluss moms.
 • NCC med en tilbudssum på 155.687.561,09 pluss moms.
 • Anlegg Øst med en tilbudssum på 120.871.691,- pluss moms.
 • Nordby Maskin med en tilbudssum på 142.534.147,36 pluss moms.
 • Peab med en tilbudssum på 139.649.688,60 pluss moms.
 • Askim Entreprenør med en tilbudssum på 110.183.718,- pluss moms