F.v: Harald Kvame, Jon Gudbrand Kveen Øvre-Flo, Harald Even Fosse, Sverre Anton Sunde, og Stein Åge Sunde.
F.v: Harald Kvame, Jon Gudbrand Kveen Øvre-Flo, Harald Even Fosse, Sverre Anton Sunde, og Stein Åge Sunde.

Nytt styre i MEF Sogn & Fjordane

Publisert

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) avdeling Sogn og Fjordane gjennomførte sitt årsmøte på Radisson Blu Royal Hotel Bryggen i Bergen 16.-18. februar.

Årsmøtet ble arrangert sammen med MEF avdeling Nord Rogaland og Hordaland. Det var ca. 140 entreprenører, leverandører og gjester tilstede på arrangementet.

Det nye styret

Det nyvalgte styret i for MEF i Sogn og Fjordane består av: Styreleder Harald Kvame (Naustdal), nestleder Jon Gudbrand Kveen Øvre-Flo (Stryn), samt styremedlemmene Sverre Anton Sunde (Skei i Jølster), Harald Even Fosse (Vangsnes), Stein Åge Sunde (Skei i Jølster). Varamedlemmer er Dag Lomheim (Hafslo), Trond Magne Sognnes (Hyllestad) og Torleiv Straume (Hyen).

Økt aktivitet

Forbunds-avdelingen melder om at 2017 har vært et spennende år for bransjen, med mange store prosjekt å ta tak i.

Flere store infrastrukturprosjekt samt økt fokus på etterslepet på riks- og fylkesveiene vil forventelig føre til økt aktivitet for medlemsbedriftene de kommende årene.

- VA-sektoren trenger et kraftig løft der flere av kommunene bør øke satsingen på opprusting av vann- og avløpsnettet de nærmeste årene, skriver MEF-avdelingen i en nyhetsmelding.

Styret i avdelingen har gjennom året arbeidet med saker fra «Arbeidsplanen». Viktige saker har blant annet vært tipp-problematikk, Statens vegvesens kontraktstørrelser, VA og rekruttering. Mange av sakene blir videreført i 2018.

Ingeniørutdanning

Opplæringskontoret for anleggs og bergverksfagene (OKAB) er det ledende opplæringskontoret for anleggsbransjen.

Der har man hatt en økning i antall lærlinger på rundt 70 % siden 2011.

MEF samarbeider blant annet med Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) om ingeniørstudiet innen bygg og anlegg ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) om å utdanne ingeniører til anleggsbransjen.