Vinterdrift_Steinar_Johansen
Vinterdrift_Steinar_Johansen

Stort skogoppdrag på anbud

Statskog inviterer til konkurranse om landets største oppdrag innen skogbrukstjenester.

Publisert

Selskapet er landets største skogeier med totalt 4,6 millioner dekar produktiv skog fordelt over store deler av landet.

Nå lyser Statskog ut konkurranse om skogoppdrag i perioden 2019-2022. Avtalen har en samlet ramme på 1,1 millioner m³ tømmer med et årlig avvirkningsnivå på 275.000 m³.

I oppdraget ligger mye mer enn selve hogsten. Oppgaver er blant annet planlegging, gjennomføring og rapportering knyttet til avvirkning og salg av tømmer. I tillegg kommer bygging av traktorveier og vinterbilveier, snøbrøyting på skogsbilveier og ikke minst planting og stell av ungskog.

Statskog har delt inn i fire geografiske områder, slik at det er mulig for aktører å gi tilbud på deler av landet. Inndelingen er slik:

 • Sørlige og vestlige deler av Østlandet
  • Østfold, Akershus, Buskerud, Telemark Aust-Agder
 • Sørlige deler av Hedmark
  • Fra og med Elverum og sørover
 • Nordlige deler av Hedmark
  • Alle kommuner nord for Elverum + Ringebu kommune i Oppland
 • Trøndelag og Nordland
  • Hele Trøndelag, samt Nordland sør for Saltfjellet

Statskog følger norsk PEFC skogstandard og er miljøsertifisert etter ISO 14001. Alt arbeid med selskapets skogbruksvirksomhet skal skje på en bærekraftig måte og i tråd med sertifiseringskravene.

Av 4,6 millioner dekar produktiv skog er en femtedel vernet eller i verneprosess. Andre miljø- og driftshensyn gjør at det er skogsdrift i mindre enn halvparten av Statskogs produktive skog.

Konkurransene om skogoppdrag er kunngjort i den norske kunngjøringsdatabasen Doffin og i den europeiske kunngjøringsdatabasen TED.

Staten eier 100 prosent av Statskog SF og eierskapet utøves av Landbruks- og matdepartementet.