Vinterdrift_Steinar_Johansen

Stort skogoppdrag på anbud

Statskog inviterer til konkurranse om landets største oppdrag innen skogbrukstjenester.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Selskapet er landets største skogeier med totalt 4,6 millioner dekar produktiv skog fordelt over store deler av landet.

Nå lyser Statskog ut konkurranse om skogoppdrag i perioden 2019-2022. Avtalen har en samlet ramme på 1,1 millioner m³ tømmer med et årlig avvirkningsnivå på 275.000 m³.

I oppdraget ligger mye mer enn selve hogsten. Oppgaver er blant annet planlegging, gjennomføring og rapportering knyttet til avvirkning og salg av tømmer. I tillegg kommer bygging av traktorveier og vinterbilveier, snøbrøyting på skogsbilveier og ikke minst planting og stell av ungskog.

Statskog har delt inn i fire geografiske områder, slik at det er mulig for aktører å gi tilbud på deler av landet. Inndelingen er slik:

 • Sørlige og vestlige deler av Østlandet
  • Østfold, Akershus, Buskerud, Telemark Aust-Agder
 • Sørlige deler av Hedmark
  • Fra og med Elverum og sørover
 • Nordlige deler av Hedmark
  • Alle kommuner nord for Elverum + Ringebu kommune i Oppland
 • Trøndelag og Nordland
  • Hele Trøndelag, samt Nordland sør for Saltfjellet

Statskog følger norsk PEFC skogstandard og er miljøsertifisert etter ISO 14001. Alt arbeid med selskapets skogbruksvirksomhet skal skje på en bærekraftig måte og i tråd med sertifiseringskravene.

Av 4,6 millioner dekar produktiv skog er en femtedel vernet eller i verneprosess. Andre miljø- og driftshensyn gjør at det er skogsdrift i mindre enn halvparten av Statskogs produktive skog.

Konkurransene om skogoppdrag er kunngjort i den norske kunngjøringsdatabasen Doffin og i den europeiske kunngjøringsdatabasen TED.

Staten eier 100 prosent av Statskog SF og eierskapet utøves av Landbruks- og matdepartementet.

Powered by Labrador CMS