Bergeren som fraktet en trekkvogn for Vlantana Norge ble stoppet på Magnormoen rv. 2.

Bergeren stoppet igjen - nå med Vlantana-bil

Bergeren ble anmeldt for to lovbrudd.

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Tirsdag 13. mars ble en estisk bergingsbil stoppet på Magnormoen i Hedmark, på vei inn i Norge med en norskregistrert skadet trekkvogn.

Trekkvogna var hentet i Bardufoss og skulle på verksted på Gardermoen. Det viste seg at sjåføren av bergingsbilen hadde flere grove brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene, blant annet var det kjørt åtte timer uten pause.

Ni dager tidligere ble den stoppet i Nordland med en tippbil som sjåføren hadde kjøpt i Norge. Da ble det gitt gebyrer på til sammen 15.200 kroner for overlast og to slitte dekk.

Hadde ikke tillatelse

To dekk var fortsatt utslitt da den ble stoppet på Magnormoen, noe som ga et samlet gebyr på 1500 kroner.

Alle som driver yrkestransport med gods innen EØS-området, må, i henhold til handelsavtalen (EØS-avtalen) som Norge har inngått med EU, ha fellesskapstillatelse. Kopi av fellesskapstillatelsen skal ligge i kjøretøyet under transport. 

Sjåføren på bergeren, som også var bileier, kunne ikke fremskaffe en slik tillatelse, og dermed var transporten ulovlig.

Dersom tillatelsen hadde vært i orden, hadde imidlertid heller ikke turen vært lovlig: Siden det dreier seg om transport mellom to steder i Norge, måtte den utenlandske bileieren kunne vise til internasjonal transport inn i Norge først. Først da hadde det vært lovlig kabotasje-kjøring.

- Var i orden

Trekkvogna som ble fraktet bak bergeren, er en norskregistrert Vlantana-trekker.

Transporten ble bestilt av Vlantana Norge.

- Vi kontrollerer at bedriftene vi samarbeider med har alle papirer og tillatelser i orden. Det ble gjort med dette estiske selskapet for måneder siden. Da var det i orden, sier Justas Baranauskas, administrasjonssjef i Vlantana Norge.

Han forteller at transporten videre til verkstedet på Gardermoen blir foretatt av et annet selskap.

Anmeldt

Sjåføren/bileieren på bergingsbilen er anmeldt for brudd på kjøre-og hviletid, og for manglende løyve (fellesskapstillatelse).

Det er også sendt rapporter til tollvesenet og skattevesenet om transporten.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS