Betongelementer som er for brede for knuseverkets mateåpning, splittes med ei tung jernplate i ønsket bredde.
Betongelementer som er for brede for knuseverkets mateåpning, splittes med ei tung jernplate i ønsket bredde.

Fra arkivet: «Hjemmelaget knuseverk»

Artikkel fra A&T nr. 8 2003 om maskinentreprenør Thor Myrvang på Ringerike. Journalist er Hans Fossum.

Publisert

Entreprenør betyr å være oppfinnsom og kreativ, og det fins mange «Petter Smart-er» i anleggsbransjen. Maskinentreprenør Thor Myrvang på Ringerike vil i all beskjedenhet neppe bekle seg med noen av adjektivene. Men like fullt har han og hans ansatte komponert et knuse- og sorteringsverk som tar hånd om restbetong fra landets største produsent av betongelementer.

Myrvang-verket er «hjemmelaget» og består utelukkende av brukte komponenter og deler.

Myrvangs kreasjon har nå vært i drift i vel ett halvt år etter litt «prøving og feiling». Nå går det imidlertid så støvføyka står. Nettopp det skal det nå gjøres noe med.

- Vi skal føre frem vann og installere et dysesystem slik at vi reduserer støvet, sier Thor Myrvang (62) i Thor Myrvang Gravefirma AS.

Gjenvinning av betong

Maskinfører Arne Hermanrud mater Lokomo-knuseren som er plassert ca. fem meter over bakkenivå. Fraksjonen +16 mm benytter Thor Myrvang ( lite bilde) til fyllmasse på veianlegg og gårdsplasser.
Maskinfører Arne Hermanrud mater Lokomo-knuseren som er plassert ca. fem meter over bakkenivå. Fraksjonen +16 mm benytter Thor Myrvang ( lite bilde) til fyllmasse på veianlegg og gårdsplasser.

Spenncon AS er landets ledende produsent av betongelementer, og fabrikken på Hensmoen på Ringerike ble etablert i 1961 (den gang Forspent Betong AS).

Thor Myrvang har siden elementproduksjonen begynte, hatt flere og langvarige oppdrag for fabrikken, blant annet transport av restbetongen til deponi.

For ca. fem år siden sa imidlertid fylkesmyndighetene i Buskerud stopp til denne lagringsformen, og nye løsninger måtte søkes. Knusing og lagring av betongen på fabrikkområdet, samt noe gjenbruk, ble det naturlige valget.

- Vi begynte med en 20-tonns Kato gravemaskin utstyrt med klo for å knase i stykker betongen. Men resultatet ble svært uensartede størrelser på massene, alt fra «bittesmått» til halvmeters flak. Deler av den knuste betongmassen benyttet vi som fyllmasse på våre anleggsoppdrag, sier Myrvang som i fjor startet arbeidet med å komponere «Myrvang-verket» etter at bedriften ønsket mer av restbetongen tilbake i produksjonen.

En 82-modell Kockum 850 lassbærer med forlenget ramme og krokløft benyttes til transport av containerne mellom fabrikken og knuseverket.
En 82-modell Kockum 850 lassbærer med forlenget ramme og krokløft benyttes til transport av containerne mellom fabrikken og knuseverket.

Man tager…

På sin handlerunde etter velbrukte og kjente komponenter endte Myrvang opp med en Lokomo K 75B rotasjonsknuser med mateåpning 750x500 mm, et 8-9 meter langt transportbånd som drives av en liten dieselmotor, en Powerscreen-sikt for tre fraksjoner og en Volvo F12-motor med converter, som er drivkilden til Lokomo-knuseren. Motoren ble kjøpt i Sverige.

Med betongelementer opp til seks meters lengde og forskjellige bredder, var en av utfordringene ved oppbyggingen av verket å hindre at de lange armeringsjernene kilte seg fast. Derfor er rotasjonsknuseren plassert på en høyde fem meter over bakkenivå. Dermed sklir de lange armeringsjernene greit ned etter knusingen, ut på transportbåndet og rett i en container plassert ved enden av transportbåndet.

Betongelementene som knuses har også forskjellige bredder, noen av dem langt større enn knuserens måteåpning på 750x500 mm. Dette løses imidlertid elegant med nok en «Petter Smart-løsnin».

Maskinfører Arne Hermanrud (42) som er Myrvangs faste mann hos Spenncon, har ei tung jernplate som han plukker opp med steinkloa i stikkespissen på hjulmaskinen, Åkerman EW150C (16 tonn).

Med et lett «kakk» i betongelementets lengderetning, deles elementet i bredder mindre enn knuserens mateåpning. Deretter griper Hermanrud tak i elementene med steinkloa og slipper dem en for en ned i knuseren, enkelt og greit.

Bruker alt

Maskinentreprenør Thor Myrvang (t.v.) og maskinfører Arne Hermanrud ved betongfraksjonen 6-16 mm som gjenbrukes i elementproduksjonen.
Maskinentreprenør Thor Myrvang (t.v.) og maskinfører Arne Hermanrud ved betongfraksjonen 6-16 mm som gjenbrukes i elementproduksjonen.

Den knuste massen sorteres i fraksjonene 0-6 mm (steinmjøl), 6-16 mm og +16 mm, og alle fraksjonene gjenbrukes. Den minste benytter Myrvang som topplag på gårdsplasser som skal asfalteres, mens den største fraksjonen egner seg godt som fyllmasse på veier Myrvang bygger.

Fraksjonen 6-16 mm går tilbake i elementproduksjonen hos Spenncon.

En god, gammel Kockum

Heller ikke kjøretøyet maskinfører Arne Hermanrud benytter til å transportere restbetongen ut av fabrikken, og den knuste massen tilbake i produksjonen, er av nyere dato.

En 1982-modell Kockum 850 lassbærer med forlenget ramme på ca. 1 meter og krokløft benyttes til transporten av de 22 kubikkmeter store containerne mellom fabrikken og knuseverket.

Scania D8-motoren med 160 hk er sprek så det holder, og det svingbare førersetet med styrespaker gjør at Hermanrud slipper å rygge. Den sekshjulsdrevne lassbæreren har Myrvang kjøpt hos sin nabo, Hako Maskin AS, som også har utført arbeidet med forlengelsen av rammen samt monteringen av krokløften.

- Ja, en kan vel si at vi har søkt rimelige og enkle løsninger for å ta hånd om dette knuseoppdraget. Og utstyret virker også, sier Thor Myrvang og byr på hjemmelaget fiskesuppe.