Rehabiliteringen av vann- og avløp i Asker kommune blir utført ved kombinert bruk av tradisjonell graving og No Dig-metoder, der en ikke trenger å grave for å gjøre jobben.
Rehabiliteringen av vann- og avløp i Asker kommune blir utført ved kombinert bruk av tradisjonell graving og No Dig-metoder, der en ikke trenger å grave for å gjøre jobben.

Renoverer vann- og avløpsledninger

Publisert

Carl C. Fon AS og NCC har inngått kontrakt for rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Asker i Akershus, der en blant annet gjør bruk av gravefrie renoveringsmetoder.

Asker kommune og Carl C. Fon inngikk onsdag 21. mars avtalen som omfatter rehabilitering av vel en kilometer (1380 m) vann- og avløpsledninger i et boligområde på Gullhella i Asker kommune.

Det skal også bygges opp fortau med ny kantstein, foretas utskifting av kummer samt opparbeidelse av vei, en jobb til en verdi på rundt 31,5 millioner kroner.

- Vi er svært glade for å kunne bidra til oppgradering av vann- og avløpsnettet i Asker. Dette prosjektet som blir utført ved kombinert bruk av tradisjonelle graving og No Dig-metoder, passer oss veldig bra da vi har alle tjenester innad i NCC systemet, sier prosjektleder Terje Rødne Hansen i NCCs datterselskap Carl C. Fon AS i en pressemelding.

Carl C. Fon AS har nylig etablert seg med ett avdelingskontor i Sandvika, så dette prosjektet blir ett av de første oppdragene som utføres fra denne avdelingen. Onsdag 21. mars ble kontrakten signert av prosjektleder Siri-Kristin Rønnevik fra kommunen og avdelingsleder Dagfinn Evensen i Carl C. Fon.

Fordeler

Avdelingsleder Dagfinn Evensen fra Carl C. Fon og prosjektleder Siri-Kristin Rønnevik i Asker kommune under kontraktsmøtet onsdag 21. mars.
Avdelingsleder Dagfinn Evensen fra Carl C. Fon og prosjektleder Siri-Kristin Rønnevik i Asker kommune under kontraktsmøtet onsdag 21. mars.

Rehabiliteringen blir utført ved kombinert bruk av tradisjonell graving og No Dig-metoder, der en ikke trenger å grave for å gjøre jobben.

- Dette gir en rekke fordeler, sier prosjektleder Tage Odland i NCC NoDig.

- Det medfører at jobben kan gjøres raskere og til lavere kostnader, og med redusert transport og bruk av anleggsmaskiner som gir betydelige miljøgevinster. I tillegg unngås bruk, foredling og produksjon av begrensede ressurser som grus, pukk og asfaltprodukter, sier Odland. 

- En miljøgevinst

- Denne kontrakten er en av flere entrepriser i områdeprosjektet Gullhella hvor det skal investeres rundt 100 millioner kroner på å rehabilitere gamle vann- og avløpsledninger, sier prosjektleder Siri-Kristin Rønnevik i Asker kommune.

- I Gullhella-prosjektet er det i hovedsak valgt NoDig-metoder. Her er det separatsystem, tre ledninger i samme grøft, som skal rehabiliteres. Avløpsledningene skal renoveres med strømpe og vannledningen skal blokkes ut. Anleggsutførelsen er ikke fri for graving, men vi søker å minimere omfanget. Dette gir blant annet redusert massetransport/trafikk og en miljøgevinst, spesielt også for nærmiljøet, sier Rønnevik.

Hun ser frem til oppstart og samarbeidet med Carl C. Fon.

Arbeidene starter opp i april og er planlagt sluttført i desember 2018.