Tinghuset i Kristiansand.
Tinghuset i Kristiansand.

Dømt til å betale nær 1,6 mill. kroner

En tidligere ansatt har opptrådt illojalt mot Entrack, står det å lese i en dom fra Kristiansand tingrett.

Publisert

Mannen som nå har mottatt en dom på å betale erstatning og saksomkostninger til Entrack, solgte en bedrift der han eide over 90 prosent av aksjene til Entrack med virkning fra 1. januar 2014.

Han ble samtidig ansatt som leder for det som nå ble en avdeling av Entrack i Kristiansand. På et senere tidspunkt gikk han over til å bli provisjonsselger.

Parallelt med sitt ansettelsesforhold, hadde han sin egen bedrift i samme bransje. Det største spørsmålet i retten, var om mannen opptrådte illojalt overfor Entrack og drev «butikk i butikken» uten at Entrack visste dette.

Mannen mener at forholdet var kjent ved at det gikk et tosifret antall fakturaer mellom de to selskapene.

Entrack opplyser til AT.no at antallet er 26 stk. for 2015/16 og at «alle fakturagrunnlag ble skrevet på avd. Kristiansand. Derfor var dette ukjent for ledelsen i Entrack.»

«Avdekket mistenkelige forhold»

Mannen sluttet som avdelingsleder for Entracks avdeling i Kristiansand i januar 2017, og skrev avtale om provisjonssalg for Entrack gjennom sitt eget selskap. Avtalen trådte i kraft 1. februar 2017.

Ny avdelingsleder for Entrack i Kristiansand ble ansatt 1. mai 2017.

En ansatt fra hovedkontoret i Grinder (Hedmark) ble sendt til Kristiansand-avdelingen i februar 2017 for å få korrekte rutiner på plass. Det var han som «avdekket mistenkelige forhold» ved avdelingen som etter hvert resulterte i at Entrack AS tok ut søksmål.

- Etter hvert ble det avdekket at mannen hadde solgt over 50 brukte maskiner og omsatt for nærmere 11,5 mill. kr. i eget firma samtidig som han var ansatt som selger i Entrack, sier styreleder i Entrack AS, Robert Kvesetberg.

Provisjonssalget ble avsluttet 27. mars 2017.

Entrack tok ut søksmål mot mannen for illojal opptreden i arbeidsforholdet, brudd på konkurranseklausul og krevde erstatning for tapt fortjeneste.

Det ble reist motsøksmål mot Entrack. Her ble Entrack AS frifunnet av retten.

Dommen

Det ble avsagt dom i saken 5. mars i Kristiansand tingrett.

I dommen ble det blant annet slått fast at:

- Mannen har brutt sin lojalitetsplikt i ansettelsesforholdet og rettstridig utnyttet Entrack AS’ forretningshemmeligheter.

- Selskapet hans har brutt markedsføringsloven.

Mannen og hans selskap ble dømt til å betale 866.280 kroner + 350.000 kroner til Entrack AS.

Mannen og hans selskap ble dømt til å betale til sammen 361.539 kroner i saksomkostninger til Entrack AS.

Samlet blir dette 1.577.819 kroner i erstatning og saksomkostninger.

- Dette har vært en lei sak, sier styreleder Robert Kvesetberg i Entrack.
- Dette har vært en lei sak, sier styreleder Robert Kvesetberg i Entrack.

Dommen er ikke rettskraftig, da den har ankefrist en måned fra 5. mars 2018.

- En lei sak for oss

- Dette har vært en lei sak for oss og krevd mye ressurser over ett helt år. Vi har fått mange spørsmål om dette fra våre kunder, men har ikke kommet med svar i påvente av rettssaken. Våre ansatte ved avdelingen i Kristiansand er pålagt av oss ikke å si noe om dette før det kom en dom. Når vi nå har en domsavsigelse der vi vinner frem på alle punkter, uten begrensning i adgangen til offentlig gjengivelse, kan vi og våre ansatte snakke om hva som har skjedd, sier styreleder i Entrack AS, Robert Kvesetberg.

Han eier selskapet sammen med sin bror Tom Arne Kvesetberg som er daglig leder. Robert Kvesetberg er også salgssjef i Entrack AS.

Han opplyser til AT.no at dommen ikke blir anket fra deres side, selv om han mener at erstatningsbeløpet er i underkant av forventet.

- Det viktigste er å få slått fast at slik oppførsel ikke hører hjemme i norsk næringsliv, sier han.

AT.no har kontaktet mannens advokat, Fredrik Olaf Engenes, for å avklare om mannen anker dommen:

- Vi har ingen kommentar til det, sier han.