Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Utestengt firma: - Utsatt for svertekampanje

KHV AS mener å ha vært «utsatt for en omfattende svertekampanje og angrep fra enkeltpersoner både innenfor og utenfor Statens Vegvesen.»

Publisert

Statens vegvesen sendte ut en pressemelding fredag 13. april om at KHV AS ikke lenger er godkjent som underleverandør på deres prosjekter før brudd på lønns- og arbeidsvilkår er brakt i orden.

KHV har sendt ut en pressemelding som svar på Vegvesenets pressemelding. Her kommer det frem at ledelsen mener firmaet har vært «utsatt for en omfattende svertekampanje og angrep fra enkeltpersoner både innenfor og utenfor Statens Vegvesen».

Disse skal ha bidratt til at det har vært vanskelig for firmaet å håndtere denne saken den senere tid. Firmaet vurderer løpende hvordan «man skal reagere på denne kampanjen».

Kjenner seg ikke igjen

Fredag 13. april mottok KHV brev der det framgår at Statens Vegvesen ikke vil godkjenne KHV AS og nært tilknyttede selskaper som underentreprenør på fremtidige kontrakter.

- Fra KHVs side tar man selvsagt både det tidligere mottatte forhåndsvarselet fra Statens Vegvesen og dagens beslutning svært alvorlig. KHV AS er ikke enig med de konklusjonene som Statens Vegvesen har truffet og mener at det ikke er grunnlag for den beslutningen som er gjort. KHV AS kjenner seg ikke igjen i de beskrivelsene som er gjort i forhåndsvarsel, vedtak og pressemelding. KHV AS vil selvsagt kjempe for å renvaske seg fra de påstandene som er framsatt, skriver KHV i sin pressemelding.

KHV mener at bedriften har gitt fyldige svar på forhåndsvarselet som ble sendt ut fra Statens Vegvesen og kjenner seg ikke igjen i den beskrivelsen som er gitt av virksomheten i pressemelding fra Statens Vegvesen og omtale i media.

Rask vekst

KHV AS er en bedrift som har vært gjennom en stor vekst de senere årene, både i omsetning og antall ansatte. I perioder har selskapet over 200 ansatte.

- En slik vekst vil av de fleste firmaer oppfattes som krevende. KHV legger stor vekt på å ha et godt HMS system som sikrer både ansatte, jobbutøvelse og andre berørte på en god måte. Tilbakemeldingene fra kunder og også fra Statens Vegvesen har vært svært gode, og man har ingen forståelse for påstander om at utført arbeid skal være av dårlig kvalitet. KHV AS forholder seg til gjeldende lov og avtaleverk.

I et brev til KHV 20. mars er det pekt på en del avvik fra dette regelverket. KHV AS har i et svar «imøtegått dette», og skriver også at dersom man ikke har oppfylt sine forpliktelser vil dette bli rettet opp i.

- Store konsekvenser

KHV avviser at man har hatt bevisste brudd på ansattes arbeidsvilkår for å øke firmaets inntjening. KHV understreker at de aller fleste i firmaet er organisert i fagforeninger som man jobber tett og godt sammen med. Det opplyses også at KHV er bundet av tariffavtaler og at ansatte skal ha hatt lønn i tråd med disse.

- Beslutningen som KHV AS nå har mottatt fra Statens Vegvesen vil kunne få svært store konsekvenser for bedriften. Det vil også kunne få store konsekvenser for ansatte og lokalmiljøet der KHV AS har sin base, skriver selskapet.

Ulike løsninger på den oppståtte situasjonen vil bli løpende vurdert fremover av ledelsen i KHV. Selskapet er opptatt av å jobbe sammen med sine samarbeidspartnere både i den vanskelige fasen man står overfor nå og i årene som kommer.

Det arbeides nå intensivt for å dokumentere at vedtaket fra Statens Vegvesen ikke er riktig og at man så raskt som mulig får ordnet opp i det som har skjedd.