Verdalskalk kjører tunge vogntog på fylkesveien.
Verdalskalk kjører tunge vogntog på fylkesveien.

Verdalskalk betaler for fylkesvei

Selskapet skal betale 1/3 av en fylkesveistrekning. Forutsetningen er at man får kjøre med 70 tonns totalvekt.

Publisert

Trøndelag fylkeskommune og Verdalskalk AS har forhandlet seg frem til en løsning for avbøtende tiltak knyttet til fylkesveien langs transportruten fra Tromsdalen til Verdal Havn. Avtalen er godkjent av styret i Verdalskalk og vil bli behandlet endelig i fylkestinget.

Avtalen innebærer at fylkeskommunen forplikter seg til å bygge gang- og sykkelvei ved fylkesvei 72 mellom eksisterende gang- og sykkelvei på Vinne og frem til boligfeltet ved Lysthaugen.

12 millioner kroner

Verdalskalk er et produksjonsselskap for eierne - som er:

• Franzefoss Bruk AS (55%) – eid av Franzefoss Minerals AS
• Faxe Kalk AS, Danmark (35%) - Faxe Kalk eies av belgiske Lhoist
• Nordkalk OY AB, Finland (10%)

Verdalskalk bidrar med 1/3 av investeringsbeløpet, begrenset opp til 12 millioner kroner. Avtalen forutsetter at selskapet får videreført retten til å kjøre med 70 tonns dispensasjon for totalvekt, noe som begge parter ser som en fordel, først og fremst for å begrense trafikkfrekvensen langs strekningen.

I tillegg til økonomisk støtte, forplikter Verdalskalk AS seg til å investere i «veivennlig transportmateriell» der det er hensiktsmessig.

Bedre for sjåfører og myke trafikkanter

- Vi ser svært positivt på at vi har kommet fram til en løsning for avbøtende tiltak langs fylkesveien på vår transportrute. Behovet for gang- og sykkelvei har vært tatt opp flere ganger i folkemøter som er avholdt på Lysthaugen. Selv om vi i utgangspunktet vurderte dette som et offentlig ansvar, ser vi at Verdalskalks bidrag kan realisere prosjektet raskere. Dette vil både gi en sikrere ferdsel for myke trafikanter og en bedre arbeidssituasjon for våre sjåfører, sier daglig leder Geir Olav Jensen i Verdalskalk.

Fylkeskommunen forplikter seg til å bygge ut gang- og sykkelvei, samt arbeide for en videreføring av dispensasjonen.

Etter en godkjenning av avtalen i fylkestinget, er det forventet signering før sommeren, og planlegging av gang- og sykkelvei vil starte høsten 2018.