De to løpene på Follobanen og inngående løp på Østfoldbane i Ekebergåsen.
De to løpene på Follobanen og inngående løp på Østfoldbane i Ekebergåsen.

Fire nye kontrakter på Follobanen

Fire nye kontrakter på Follobanen lyses ut etter hevingen av kontraktene med totalentreprenør Condotte.

Publisert

Bane Nor ved Follobanen informere torsdag 19. april om at fire nye kontrakter i Follobaneprosjektet skal konkurranseutsettes. Dette for å fullføre det resterende anleggsarbeidet ved Oslo sentrum.

Byggherren har revidert kontraktstrategien etter at de to totalkontraktene ved Oslo sentrum (EPC Oslo S Civil og EPC Drill & Blast) ble hevet tidligere i 2018.

De nye kontraktene

Bane Nor har, etter hevingen, selv videreført anleggsarbeidet blant annet ved å tre inn i enkelte avtaler Condotte hadde med underentreprenører.

Dette gjelder særlig sikkerhetskritisk arbeid, arbeid ved spor og tilrettelegging før sommerens stans i togtrafikken: I den perioden skal det utføres viktig anleggsarbeid.

Arbeidet som gjenstår etter Condotte og som nå skal lyses ut, er delt inn i fire utførelsesentrepriser.

I området som var omfattet av kontrakt EPC Oslo S Civil, lyses disse kontraktene ut:

  • Grunn og betongarbeid Oslo S – Bispegata
  • Grunn og betongarbeid Klypen – Loenga
  • Grunn og betongarbeid Loenga – Ekebergåsen

I området som var omfattet av kontrakt EPC Drill & Blast lyses denne kontrakten ut:

  • Ekeberg UB (underbygning). Fullføring av tunellarbeidet med betongutstøpning, pumpestasjon og dreneringssystem

Utlysning i april, mai og juni

De fire kontraktene blir utførelsesentrepriser, basert på Bane Nors standardvilkår i NS8405, fordi prosjekteringsarbeidet i all hovedsak er fullført, opplyser Bane Nor i en nyhetsmelding.

Kvalifikasjonsordningen TransQ, med tilleggskrav, vil bli benyttet for kvalifisering av tilbydere for hver og en av konkurransene som lyses ut. Konkurransene lyses ut etter hverandre i løpet av april/mai og juni 2018.

Prosjektet

Follobane-prosjektet er i dag over 60% ferdig. De store tunnelboremaskinene har boret ferdig 70% av det som blir Nordens lengste jernbanetunnel - mellom Oslo og Ski.

I Ski er blant annet omleggingen av Østfoldbanen og nye Nordbyveien bru fullført.

Prosjektet som er Norges største innen samferdsel, bygges ut samtidig fra fem anleggsområder mellom Oslo og Ski.