På riksvei 3 ved Bergrønningen i Alvdal er vannet i Glomma i ferd med å renne over veien. Bildet er fra et veikamera 11. mai 2018, klokken 10.21.
På riksvei 3 ved Bergrønningen i Alvdal er vannet i Glomma i ferd med å renne over veien. Bildet er fra et veikamera 11. mai 2018, klokken 10.21.

Vårflom 2018!

Nå gjelder det å sikre verdier, men først og fremst å holde seg unna situasjoner som kan sette liv og helse på spill.

Publisert

Det er flom på deler av Østlandet, Trøndelag og Møre og Romsdal på grunn av nedbør og snøsmelting.

LEDER: KLARE FOR FLOMMEN?

- Vi minner om at videre utvikling av flommen og jordskredfaren er svært følsom for endinger i nedbør- og temperaturprognosene, sier vakthavende hydrolog på flomvarslinga i NVE, Elise Trondsen på Varsom.no.

- Vi fraråder publikum om å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. Og husk å sikre og flytt verdier du måtte ha i nærheten av flomstore elver og bekker., understreker Trondsen.

Status fredag 11. mai kl 09.45 i de store vassdragene som er mest utsatt (hentet fra Varsom.no):

FLOM 1: Skjermbilde av Gudbrandsdals-nettstedet GD.no 11. mai 2018.
FLOM 1: Skjermbilde av Gudbrandsdals-nettstedet GD.no 11. mai 2018.

Trysilelva: Vannføringen ved Nybergsund var på 500 m3/s kl 08 (over 10-års flom). Vannføringen har steget mindre inneværende døgn enn forrige døgn. Situasjonen minner mye om 2014, men det er stor usikkerhet knyttet til hvor mye snø som er igjen og hvor mye nedbør som er ventet. Kulminerte på 650 m3/s i 2014.

Glomma
Ved Elverum var vannføringen kl. 08 på oransje nivå, 2100 m3/s (under 10 årsflom). Ved Rånåsfoss er vannføringen på middels oransje nivå og stigende.

Gudbrandsdalslågen: 
Vannføringen ved Losna er på oransje nivå og fortsatt er stigende. Kl 08 i dag tidlig er den rett under 10-årsflom.

Mjøsa
Det er foreløpig ikke gult nivå i Mjøsa. Vannstand kl. 09 på Hamar var 122,6 moh. Vannstanden stiger jevnt.

Øyeren:
Det er foreløpig ikke gult nivå i Øyeren. Vannstanden har vært stabil i over ett døgn, og var ved Mørkfoss 102,20 moh kl 09 i dag tidlig. Ved Fetsund bru var vannstanden 102,72 moh i dag tidlig, kl 07.

Drammensvassdraget:
Vannstanden i Krøderen er på oransje nivå og stigende.
Vannstanden i Sperillen er på oransje nivå og stigende. 
Det er foreløpig ikke gult nivå i Randsfjorden, men det ventes at den fortsatt vil stige. 
Det er foreløpig ikke gult nivå i Tyrifjorden
Det er stigende vannføringen i Drammenselva. Vannføringen var på 1250 m3/s fredag morgen ved Mjøndalen bru, noe som tilsvarer gult nivå der.

FLOM 2: Skjermbilde av TV2.no 11. mai 2018.
FLOM 2: Skjermbilde av TV2.no 11. mai 2018.

Numedalslågen:
Vannføringen er også her stigende, men ligger fortsatt under gult nivå. Er ikke ventet å nå opp til oransje nivå i hovedelva. Småbekker høyt oppe i Numedalslågens nedbørfelt har stor vannføring på grunn av snøsmeltingen.

Skiensvassdraget:
Sidebekker til hovedelva har stor vannføring, enkelte steder i oransje nivå. Det er flomnivå i elvene oppe på Hardangervidda. Det er fortsatt mindre bekker og elver som fortsatt får tilsig fra snøsmelting der det kan oppstå flomproblemer.

Driva (Trøndelag):
Det er oransje nivå på målepunktene vi har, fra fjellet og helt ned til sjøen.

FLOM 3: Skjermbilde av VG.no 11. mai 2018.
FLOM 3: Skjermbilde av VG.no 11. mai 2018.

Rauma (Møre og Romsdal): 
Det er gult nivå på målepunktene vi har, fra fjellet og helt ned til sjøen.

Ellers i landet er Eggafoss i Gaula på middels oransje nivå, og stiger igjen. Langs svenskegrensa i Trøndelag er det gult nivå og det stiger jevnt.

Det er også jordskredfare på oransje nivå i store deler av Buskerud og Oppland, og på gult nivå nord i Telemark og Hedmark, sør i Trøndelag. Det varselet om jord-, sørpe- og flomskredfare for store deler av Nord-Norge er nedgradert til grønt nivå.

Jordskredhendelser: Ved Lalm i Gudbrandsdalen har det gått et jordskred mot et hus. Huset er evakuert. I går ettermiddag gikk det det sørpe-/flomskred over en veg i Storlidalen sør i Trøndelag.

Følg utviklingen på Varsom.no