Nasjonalt fagskoleråd mener det er feil å plassere all fagskoleutdanning på et lavere nivå enn høyskoleutdanning.
Nasjonalt fagskoleråd mener det er feil å plassere all fagskoleutdanning på et lavere nivå enn høyskoleutdanning.

Nasjonalt fagskoleråd krever opprykk for fagskolene

Publisert

Stortinget har vedtatt ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning. Nå er det opp til regjeringen om fagskolene blir plassert på et høyere nivå i kvalifikasjonsrammeverket, skriver Nasjonalt fagskoleråd (NF) i en pressemelding..

Stortinget vedtok i mai 2018 ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning for fagskolene. NF er svært glad for at man nå «har fått en lov som løfter fagskolene til høyere yrkesfaglig utdanning».

- Stortinget har sendt et sterkt signal til arbeidslivet om at fagskoleutdanning er likeverdig med høyskole- og universitetsutdanning, men samtidig må vi holde fast på at de skal tilby en erfaringsbasert og yrkesrettet utdanning, sier leder i Nasjonalt fagskoleråd, Arvid Ellingsen.

- Må få muligheten til å rykke opp

Rådet har merket seg at Stortinget har lagt sterke føringer på regjeringen om at fagskoleutdanning skal gi studiepoeng som kan brukes ved overgang til høyskoler og universiteter i inn- og utland.

I tillegg ønsker Stortinget at regjeringen så raskt som mulig skal legge til rette for at fullført utdanning skal gi fagskolegrad (1 år) og høyere fagskolegrad (2 år). Men et knapt flertall ønsket ikke å plassere fagskoleutdanning på et høyere nivå i dagens kvalifikasjonsrammeverk.

- Nasjonalt fagskoleråd mener det er helt feil å plassere all fagskoleutdanning på et lavere nivå enn høyskoleutdanning. Stortinget har jo vedtatt en lov som sier at fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning, da må de fagskolene som ønsker det få muligheten til å rykke opp til nivå seks i kvalifikasjonsrammeverket, sier Ellingsen.

Forventer at ministeren «følger opp»

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner deltok i debatten på Stortinget, og måtte svare på mange spørsmål om plassering av fagskolene og behovet for en plan for opptrapping av antall studieplasser.

- Nasjonalt fagskoleråd merket seg at kunnskapsminister Jan Tore Sanner understreket at regjeringen har høyere ambisjoner for fagskolene i årene som kommer, og at fagskolene skal være likeverdige med høyskoler og universiteter. Vi forventer at kunnskapsministeren følger opp sin uttalelse i Stortinget om at regjeringen skal se på hvilken kompetanse som oppfylles på fagskolene i den kommende gjennomgangen av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, sier Ellingsen.

Opposisjonen manglet noen få stemmer for å få flertall for en opptrappingsplan for antall studieplasser ved fagskolene, som tar høyde for å dekke næringslivets økende behov for fagarbeidere. Nasjonalt fagskoleråd mener en opptrapping og fullfinansering av studieplasser er helt nødvendig for å få til et løft for fagskolene i fremtiden.