Sanne Hauglid AS og Fagernes Anlegg AS Valdres
Sanne Hauglid AS og Fagernes Anlegg AS Valdres

Anleggsarbeid under vann

Massefjerning, boring og støping i Valdres. Se hvordan jobben gjøres i videoen.

Publisert

Sanne Hauglid AS og Fagernes Anlegg AS bygget våren 2018 et krisevannsinntak for Nord-Aurdal kommune i Oppland.

Dette skal være en reserveløsning ved et eventuelt langvarig driftsbrudd på vannforsyningsanlegget i Tyinveien, og det skal være «en solid og sikker løsning for flere generasjoner fremover».

Trekkerørene legges på stålrammer og støpes inn. Før støpingen, spyles masser vekk, og det bores stag i berget under vann. Noe av armeringen skjer på land og skyves under vann på rammen.

Reserveløsningen skal hente vann fra 30 meters dyp og pumpes opp til høydebassenget i Djupedalen.