Skisse til en fremtidig mikroterminal i Oslo sentrum.
Skisse til en fremtidig mikroterminal i Oslo sentrum.

Oslo City Hub kommer

Oslo City Hub er lansert som omlastningspunkt i Oslo sentrum. Et initiativ både finansbyråd og Enova sier de vil støtte.

Publisert

Dette vil bli en attraksjon for hovedstadens sentrum som betyr svært mye for det grønne skiftet i by-logistikken.

Når hub´en står ferdig er ennå usikkert. Uansett er dette et taktskifte for enklere varelevering i byene.

Oslo City Hub er tenkt som et åpent omlastingspunkt for vareleverandører og transportører.

Dette krever medvirkning fra blant annet kommunen og Enova.

Både finansbyråd Robert Steen i Oslo kommune og Øyvind Leistad fra Enova bekreftet på Schenker Forum nylig at de er positive til initiativet og støtter tiltaket.

Kommer innen rimelig tid

Slike prosesser tar imidlertid tid, men det er realistisk å tro at Oslo City Hub kommer på plass innen rimelig tid.

Det er distribusjonssjef Lars Sveen i DB Schenker som er «oppfinneren» av hub´en og den nye møteplassen i sentrum.

Den omfatter varemottak, sorteringsenhet, ekspedisjon for henting/distribusjon av varer, «Garasje» for syklene, kontor, ladeplasser for el-varesykler og el-varebiler, p-plasser, kafe med servering av enkel «Street food» og sanitæranlegg.

En tenker seg en åpen løsning hvor også andre enn Schenker kan benytte Oslo City Hub.

Positiv byråd

Oslos finansbyråd Robert Steen (Ap) understreker at han vil forvalte pengene til beste for transport- og logistikkvirksomheten i hovedstaden.

– Det stilles store krav til varelevering for å nå målet om et bilfritt byliv i det grønne skiftet, men dette skal vi klare i fellesskap, sa Steen i sin innledning på Schenker Forum fredag.

Steen understreker at transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge. Fra 1990-2016 økte utslippene med 24 prosent. Og veitrafikk står for over halvparten av utslippene.

– Vi er imidlertid opptatt av samhandling med transport- og logistikkbransjen, og vi er åpne for alle bidrag til nullutslipp på all by-distribusjon, understreker Oslo-byråden.

Oslo Kommune har gjennom Program Bilfritt Byliv som mål å skape bedre bymiljø og økt byliv innenfor Ring 1. Ett av tiltakene er å endre kjøremønsteret og skape et bilfritt sentrum, for dermed å gi mer plass til gående og syklende.

Sterk bidragsyter

DB Schenker lover nullutslipp i alle norske byer i løpet 2019. For å nå målet har selskapet som kjent lansert el-varesykkel.

Dette initiativet er det også Schenkers distribusjonssjef Lars Sveen som står bak.

Bergen var først ute med den miljøvennlige el-varesykkelen med en lastekapasitet på 300 kilo og en batterikapasitet på 80 kilometer.

El-varesykkelen er spesiallaget for bruk i byer og tettsteder og transportselskapet DB Schenker er først ut i Norge.

Ifølge Sveen representerer sykkelen 40 prosent mer produktivitet enn en lastebil.

Oslo, Trondheim, Drammen, Kristiansand og Stavanger er fem andre byer som tar i bruk den svenskproduserte el-varesykkelen.

STILLING LEDIG: