Vegdirektør Terje Moe Gustavsen uttrykte frustrasjon over hvor tilsynelatende lett fylkeskommunene tar på ansvaret med å få overført driftsansvaret for fylkesveiene fra 1. januar 2020.
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen uttrykte frustrasjon over hvor tilsynelatende lett fylkeskommunene tar på ansvaret med å få overført driftsansvaret for fylkesveiene fra 1. januar 2020.

- Dere tar i overkant lett på dette

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen advarer fylkeskommunene mot å se lett på oppsplitting av driftskontrakter.

Publisert

På en samling fredag 1. juni med Statens vegvesen og fylkeskommunene viste vegdirektør Terje Moe Gustavsen til at det er veldig mye usikkerhet knyttet til hvordan en eventuell oppsplitting av driftskontrakter vil slå ut kostnadsmessig og markedsmessig.

Det mest fornuftige er derfor, ifølge ham, å utrede dette grundigere før det tas en avgjørelse – noe som også kommer klart til uttrykk i Statens vegvesens rapport «Fra sams og samling». Blant annet tok han til orde for at det er viktig å lytte til hva bransjeaktørene tenker og mener vil kunne skje hvis kontraktene splittes opp.

En rekke representanter fra forskjellige fylkeskommuner ga, ifølge Vegnett.no, uttrykk for at de ikke delte bekymringen og viste til at de ville kunne ta håndtere denne utfordringen på en god måte.

- Dette er alvor

Etter å ha hørt flere representanter fra fylkene gi uttrykk for at driftsoppgavene ikke burde være videre komplisert å overføre, tok Terje Moe Gustavsen ordet:

- For å være helt ærlige, dere – jeg synes dere tar i overkant lett på dette med kostnader knyttet til drift.

Han viste til at det årlig brukes drøye sju milliarder kroner på drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier. Videre pekte han på at skulle en oppsplitting av kontrakter føre til dyrere kontrakter, vil det utløse store ekstrakostnader. For eksempel vil en kostnadsøkning på ti prosent i dette bildet bety mer enn 700 millioner kroner i ekstra kostnader.

- Dette er alvor. Det er her de svære, løpende pengene går. Dette må vi alle huske på, sa Gustavsen.

- Ta godt vare på våre ansatte

– Fylkeskommunene bør se det som en stor fordel å overta mange flotte, flinke og særdeles kompetente ansatte fra Statens vegvesen, sa Gustavsen.

På den måten ga han uttrykk for den frustrasjonen både han og mange ansatte har følt på bakgrunn av fylkesordføreres kritiske utspill etter at vegvesenets rapport ble lagt fram 15. mai.

Regionvegsjef Kjell Inge Davik fulgte opp vegdirektørens uttalelse knyttet til overføring av ansatte fra Vegvesenet til fylkene. Davik viste til at det i dag er drøyt 1000 ansatte under ham i region sør. Noen av disse vil etter planen bli overført til forskjellige fylkeskommuner.

- Jeg ber dere: Ta godt imot våre ansatte. Det betyr veldig mye for dem. De vil gjerne å være ønsket, sa Davik.

Harald Horne, prosjektleder for Viken fylkeskommune, viste til at de har definert det som en kritisk faktor at de må vise dagens ansatte i SVV at Viken er en attraktiv arbeidsplass;

- Fylkeskommunen er godt sted å være. Vi ønsker alle sams-medarbeidere velkommen til Viken, sa Horne.

- Det koker ned til makt

Fylkesordfører i Hordaland, Anne Gine Hestetun, hadde følgende tilnærming til diskusjonen:

- Dette handler om økonomi og ressurser. Det handler om pondus og makt. La oss være så ærlige å innrømme det for hverandre. Det er langs fylkesveiene folk bor. Det er langs fylkesveien næringslivet holder til. Det forventes at vi tar ansvar for dette, og det er vi beredt til å ta.  Vi skal jobbe godt sammen med Statens vegvesen for å få dette til, sa hun og la til:
- Men det koker ned til makt.

Da møtet skulle oppsummeres, var samtlige som tok ordet enige om at det nå ligger godt til rette for et konstruktivt samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommune. Leder for regionreformprosjektet i Statens vegvesen, Torbjørn Naimak, fortalte han hadde vært litt forundret og bekymret da han så fylkesordførernes første reaksjon på rapporten.

- Men når jeg går herfra i dag, så går jeg med en helt annen, og mye mer positiv følelse, sa Naimak.

Les mer om overføringen av ansvaret for fylkesveier fra Stat til fylkeskommuner på Vegnett.no (Statens vegvesen)