På grunn av stor skogbrannfare er det full stans av kantslått lang riks- og fylkesveger i Oppland, Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold, også kjent som region øst i Statens vegvesen.
På grunn av stor skogbrannfare er det full stans av kantslått lang riks- og fylkesveger i Oppland, Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold, også kjent som region øst i Statens vegvesen.

Full stopp i kantslåtten - for brannfarlig

Noen steder kan det bli redusert sikt på grunn av høy vegetasjon, advarer Statens vegvesen.

Publisert

Det er generelt høy brannfare på Østlandet på grunn av det varme og tørre været. Derfor har Statens vegvesen valgt å stanse all kantslått i region øst som omfatter fylkene Oppland, Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold.

Når vegetasjonen i veikantene blir klippet, kan det oppstå gnister når redskapen treffer stein. Disse gnistene kan være nok til å starte en brann.

Statens vegvesen har vurdert om entreprenørene kan slå noen steder, men etaten har kommet til at det ikke tas noen sjanser og stanser derfor all kantslått i hele region øst.

Samtlige entreprenører har denne uken fått beskjed om å stoppe planlagt klipping av vegetasjon. Forbudet gjelder riks- og fylkesveinettet i Oppland, Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold.

Vegetasjonen vil bli høyere enn normalt på grunn av den manglende slåtten.

Det betyr også at det på enkelte steder kan bli redusert sikt på grunn av høy vegetasjon. Ryddingen av veikantene vil bli satt i gang igjen så snart forholdene tillater det, skriver Statens vegvesen på nett.