Volvo Dynamic Steering med kjørefeltvarsler er en ny teknologi som er utviklet for å hjelpe sjåførene ved at den følger med på veien. Når systemet oppdager at lastebilen er på vei ut av filen, tar teknologien over og styrer den tilbake på rett spor.
Volvo Dynamic Steering med kjørefeltvarsler er en ny teknologi som er utviklet for å hjelpe sjåførene ved at den følger med på veien. Når systemet oppdager at lastebilen er på vei ut av filen, tar teknologien over og styrer den tilbake på rett spor.

Nye sjåførassistent-systemer

Publisert

Økt trafikksikkerhet og et bedre arbeidsmiljø for sjåførene. Dette er målene når Volvo Trucks introduserer sine nye sjåførassistentsystemer basert på Volvo Dynamic Steering.

- Volvo Dynamic Steering har revolusjonert sjåførens jobb bak rattet. Bedre retningsstabilitet, enklere manøvrering og økt komfort har redusert kollisjonsfaren samt antallet slitasjeskader. Nå bygger vi videre på suksessen ved å legge til nye funksjoner som bidrar til å gjøre trafikkmiljøet enda tryggere. Dette arbeidet er en del av nullvisjonen for ulykker der Volvo-lastebiler er involvert. Disse funksjonene er utviklet for å hjelpe sjåførene å forhindre noen av de vanligste trafikkulykkene som vi har identifisert via ulykkesforskningen vår, sier Carl Johan Almqvist, trafikk- og produktsikkerhetssjef hos Volvo Trucks.

Ved å integrere Volvo Dynamic Steering med andre komfort- og sikkerhetsøkende systemer har Volvo Trucks utviklet to sjåførassistentsystemer for å forhindre ulykker:

Fakta om de nye funksjonene

  • Volvo Dynamic Steering er utviklet for å kompensere automatisk for ujevnheter i veibanen samt fjerne vibrering og rykninger i rattet. Ved kjøring i lav hastighet reduseres rattmotstanden med rundt 75 %, noe som også gjør det enklere å rygge og manøvrere i trange omgivelser. Rattet returnerer automatisk til midtstilling så snart sjåføren løsner grepet. I høyere hastighet holder lastebilen retningen – selv på vanskelige underlag og i sterk sidevind. Denne teknologien er basert på at lastebilens hydrauliske servostyring får støtte fra en elektronisk regulert motor som hele tiden justerer styringen og tilfører ekstra svingkraft ved behov.
  • Volvo Dynamic Steering med retningsstabilitet. Her fungerer Volvo Dynamic Steering sammen med lastebilens elektroniske stabiliseringsprogram (ESP). Sensorer i rammen overvåker lastebilens rotasjonshastighet kontinuerlig, og ved det minste tegn til skrens aktiveres systemet og hjelper sjåføren ved å styre rattet forsiktig i motsatt retning slik at kjøretøyet stabiliseres.
  • Volvo Dynamic Steering med kjørefeltvarsler. Her fungerer Volvo Dynamic Steering sammen med lastebilens kjørefeltassistent i hastigheter over 55 km/t. Systemet følger med på kjøretøyets posisjon ved hjelp av kameraer. Når det oppdager at lastebilen risikerer å kjøre ut av filen den ligger i, aktiveres styringen, og sjåføren får hjelp til å komme tilbake på rett spor. Ved behov for ytterligere assistanse blir sjåføren varslet via en lett vibrering i rattet i stedet for en varsellyd.
  • Volvo Dynamic Steering med personlige innstillinger. Individuell justering av rattmotstanden for praktisk og komfortabel kjøring.

Volvo Dynamic Steering med retningsstabilitet og Volvo Dynamic Steering med kjørefeltvarsler.

Motvirker skrens før den oppstår

- Se for deg at du kjører på en våt og glatt vei, og at du plutselig oppdager at bilen er i ferd med å miste veigrepet bak. Før dette utvikler seg til en skrens, styrer du forsiktig i motsatt retning til faren er over. Det er akkurat slik Volvo Dynamic Steering med retningsstabilitet fungerer. Den store forskjellen er at systemet kan oppdage faren og bidra til å stabilisere kjøretøyet før du i det hele tatt har lagt merke til at noe er i ferd med å skje, forklarer Carl Johan Almqvist.

Den neste sikkerhetsinnovasjonen, Volvo Dynamic Steering med kjørefeltvarsel, gir sjåføren en hjelpende hånd når systemet oppdager at lastebilen viser tegn på å nærme seg kantlinjen.

Sjåføren varsles ved at rattet styres forsiktig i riktig retning samtidig som det vibrerer lett, og får på denne måten hjelp til å styre kjøretøyet tilbake på rett spor.

Med nye Volvo Dynamic Steering med personlige innstillinger kan sjåførene selv kan velge ønsket styrerespons. Sjåførene kan velge mellom fire forhåndsprogrammerte styreinnstillinger i lastebilens infotainment-system, og de kan også velge å kalibere hver enkelt innstilling etter eget ønske.
Med nye Volvo Dynamic Steering med personlige innstillinger kan sjåførene selv kan velge ønsket styrerespons. Sjåførene kan velge mellom fire forhåndsprogrammerte styreinnstillinger i lastebilens infotainment-system, og de kan også velge å kalibere hver enkelt innstilling etter eget ønske.

Kan tilpasse motstanden i rattet

Når skrens oppdages, reagerer Volvo Dynamic Steering med retningsstabilitet i løpet av et millisekund for å motvirke skrensen. Teknologien hjelper også det elektroniske stabilitetsprogrammet (ESC) med å aktivere individuelle bremser på hvert hjul raskere for å redusere farten og minimere skrensingen.
Når skrens oppdages, reagerer Volvo Dynamic Steering med retningsstabilitet i løpet av et millisekund for å motvirke skrensen. Teknologien hjelper også det elektroniske stabilitetsprogrammet (ESC) med å aktivere individuelle bremser på hvert hjul raskere for å redusere farten og minimere skrensingen.

I tillegg til de to nye sjåførassistentsystemene, introduserer Volvo Trucks også en etterlengtet funksjon som gjør det mulig å justere rattmotstanden individuelt i lastebiler som er utstyrt med Volvo Dynamic Steering.

- Hver sjåfør har forskjellige oppfatninger av hvor lett eller tungt rattet bør være. Nå kan hver enkelt sjåfør justere rattmotstanden nøyaktig slik han eller hun vil ha den, for å sikre komfortabel, avslappet og trygg kjøring. Dette er en veldig praktisk funksjon – ikke minst for lastebiler med flere forskjellige sjåfører, sier Carl Johan Almqvist.

Powered by Labrador CMS