Kontrakten er den første Statens vegvesen signerer i delprosjektet E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien; en del av pakken E6 Helgeland.

Bertensen & Garpestad AS skal bygge 12,1 kilometer ny E6 i Grane kommune. Strekningen er merket i rødt i dette kartet.
Bertensen & Garpestad AS skal bygge 12,1 kilometer ny E6 i Grane kommune. Strekningen er merket i rødt i dette kartet.

- Vi regner med at entreprenøren starter med tilrigging før ferien, og at spaden går i jorda i august, sier prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen.

Kontrakten med Bertelsen & Garpestad omfatter bygging av 12,1 km ny europavei, tre bruer og en kulvert. Den nye veien bygges hovedsakelig gjennom jomfruelig terreng. I tillegg skal de bygge ca. 1,2 km kommunal vei i tilknytning til nye E6.

Entreprenøren konkurrerte med fire andre aktører om kontrakten, som er verdt nærmere 380 millioner kroner.

Flere kontrakter

Delstrekningen E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien omfatter bygging av i alt 22,3 km vei, fordelt på 7,1 km på strekningen Kapskarmo-Brattåsen og 15,2 km videre nordover til Lien.

Delprosjektet omfatter også en rekke tiltak på lokalveinettet i Trofors, blant annet en ny tilknytning til riksvei 73 mot Sverige.

Som en del av delprosjektet, lyser Statens vegvesen denne høsten ut en egen kontrakt for to veibruer og én gang- og sykkelveibru.

Når det gjelder E6 mellom Svenningelv bru og Lien, lyses jobben ut i markedet høsten 2019. Kontrakt for Trofors sentrum lyses trolig ut først i 2021.