Roy Alstad og Hans Olav Dalen i SVV styrer elektroen i Kongsbergtunnelen.
Roy Alstad og Hans Olav Dalen i SVV styrer elektroen i Kongsbergtunnelen.

Kongsbergtunnelen: Stappfull av elektronikk

Kongsbergtunnelen er «kongen» av veitunnelene på E134 Damåsen-Saggrenda i Buskerud.

Publisert

Den har blant annet 95 kameraer, 430 skilt og 125 kilometer med kabler og er den lengste tunnelen på ny E134 Damåsen-Saggrenda i Øvre Eiker og Kongsberg.

Proppfulle av siste tekno-nytt

Sju tekniske rom som dette må til for å styre all elektronikken i Kongsbergtunnelen.
Sju tekniske rom som dette må til for å styre all elektronikken i Kongsbergtunnelen.

De to tunnelløpene fra Damåsen og ned til Tislegård blir proppfulle med aller siste nytt innen moderne teknologi og elektronikk når det gjelder styring og sikkerhet av høytrafikkerte veitunneler.

Her er noe av sikkerhetsutstyret som er innebygd i Kongsbergtunnelen ved åpning:

 • 9 evakueringsveier (9 tverrforbindelser mellom de to tunnelløpene)
 • 7 tekniske bygg (5 i tunnel og 1 utenfor i hver ende)
 • 18 brannvannsuttak
 • 8 havarilommer
 • 9 par ventilatorer
 • Ledelys hver 25. meter gjennom begge tunnelene
 • 7 høyspentrom med nettrafoer
 • 7 hovedtavler
 • 50 styreskap
 • Nødstrømsanlegg for kritiske installasjoner
 • Brannalarmanlegg i tekniske bygg
 • Kjøleanlegg i tekniske rom
 • Opplegg for DAB og nødsamband
 • 36 SOS-stasjoner
 • 2 SOS-kiosker
 • 4100 meter kabelbruer
 • 500 tunnelarmaturer inkludert i tverrslag
 • 160 ledelys i tunnelløpene
 • 125 kilometer med kabler
 • 16 automatiske stenge-/ledebommer i forbindelse med innkjøring tunneler
 • 430 variable LED-skilter (fartsgrense, kjørefeltsignaler, mm)
 • 95 detekterende kameraer

Styres direkte fra VTS

- Alt dette skal styres direkte fra Vegtrafikksentralen i Porsgrunn når veien åpner for trafikk. Skjer det noe i ett av tunnelløpene som gjør at veien stenges for trafikk, sørger skilt, bommer og annet utstyr for at trafikken blir omdirigert til det andre løpet og at trafikken styres toveis, eller via omkjøringsveg (gml. E134), sier elektroansvarlig på E134-prosjektet i Statens vegvesen, Hans Olav Dalen.

Han forsikrer at Kongsbergtunnelen blir en veitunnel med svært mye innebygd sikkerhet etter alle de siste EU-kravene.