Klaus Eriksen, redaktør i Anlegg&Transport, skriver om fagarbeidere i denne lederen.
Klaus Eriksen, redaktør i Anlegg&Transport, skriver om fagarbeidere i denne lederen.

Er det så ille?

Bygg må skilles fra Anlegg skriver redaktør Klaus Eriksen i Anlegg&Transport

Publisert

I vinter skrev Aftenposten noen artikler om skrikende behov for rekruttering av arbeidskraft til bygg- og anlegg. Det er behov for 260.000 arbeidstakere for å fullføre fremtidige prosjekter frem til 2020. 8000 fagarbeidere må utdannes hvert år, mens det faktiske tallet er kun 5000.

Dette er noen av påstandene. De kan også stemme, men vi må ikke glemme et vesentlig punkt. Bygg må skilles fra anlegg!

Da vi begynte å pirke i materien, så vi raskt noen klare tendenser. Det er høyt trykk i anleggsbransjen, og det er gode muligheter for å få seg jobb. Spesielt for de som står på og er lærevillige. Noen områder er selvfølgelig vanskeligere å finne folk til enn andre, men generelt er vårt inntrykk at det ikke er krisestemning i anleggsnæringen.

Vi ser også at mange entreprenører legger ned en betydelig rekrutterings-innsats, inviterer lærlinger inn til bedriftene og oppmuntrer erfarne medarbeidere som ikke har fagbrev til å avlegge dette.

Dette er viktig, og spesielt etter at Statens vegvesen og Nye Veier innførte regler om at entreprenørene må ha 50% ansatte med fagbrev og 7% lærlinger (10% i enkelte kommuner faktisk) på deres prosjekter.

Dette er svært krevende å oppfylle for mange, men vi tror likevel det er riktig vei å gå. Kravene vil bidra til et mer rettferdig konkurransegrunnlag mellom norske og utenlandske entreprenører om god bitene i Norge, og definitivt vil de holde endel mindre seriøse aktører på armlengdes avstand til det norske anleggsmarkedet.

Vi ser selvfølgelig ulempene det er å få kravene «tredd nedover hodet over natta», men i det lange løp vil dette profesjonalisere bransjen i Norge ytterligere og bygge tryggere arbeidsplasser for unge som ønsker seg inn i denne næringen.

I 2018 er det yrkesfagenes år og det er flott at myndighetene setter fokus på denne utdanningsretningen. Men det er viktig at også skolene følger opp. Vi blir litt skremt når Entreprenør foreningen Bygg og Anlegg (EBA) sier at skoleflinke ungdomsskoleelever frarådes å søke seg videre innen yrkesfag.

Skolens rådgivere sier de er for flinke til å velge yrkesfag, og penser elevene rett videre i akademiske retninger. Slike råd må jo grunnes i lite kunnskap om yrkene man skal gi de unge råd om!
Avslutningsvis ønsker vi en riktig god sommer til våre lesere og samarbeidspartnere. All lykke også til de mange unge skoleelevene som har fått sommerjobb ute på norske anlegg. Stå på og vis dere frem! Dere har valgt en bærekraftig og spennende retning.

Klaus Eriksen
Redaktør Anlegg&Transport