Dette er umiddelbare tiltak av hensyn til trafikksikkerheten. Statens vegvesen kommer «i løpet av kort tid» til å vurdere hvilke tiltak som skal gjøres for å få veien trafikksikker igjen.